Czynów Powinno Cytaty

Czynów Powinno Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Czynów Powinno Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Czynów Powinno Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Czynów Powinno Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Czynów Powinno Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Czynów Powinno Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Czynów Powinno Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Czynów Powinno Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Czynów Powinno Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz


Łzy-są skut­kiem-czynów
Czynów Powinno Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Czynów Powinno Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Czynów Powinno Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery


Czynów Powinno Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Czynów Powinno Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Czynów Powinno Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Czynów Powinno Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Czynów Powinno Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Czynów Powinno Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów