Czynów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czynów Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska
wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Czynów Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz
koniec-dowodzi-czynów
Czynów Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz
Łzy-są skut­kiem-czynów
Czynów Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes
Czynów Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery
Czynów Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz
słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Czynów Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras
muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Czynów Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch
myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Czynów Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon
celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Czynów Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Czynów Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Czynów Cytaty: Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia. -Aleksander Dumas Jr
kobieta-inspiruje-mężczyznę-do-wielkich-czynów-których-spełnienie-potem-mu-uniemożliwia
Czynów Cytaty: Historia kanalizuje życie przeszłości i wiele sławionych czynów spuszcza do ścieków. -Aleksander Świętochowski
historia-kanalizuje-życie-przeszłoś-i-wiele-sławionych-czynów-spuszcza-do-ścieków
Czynów Cytaty: Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy. -Jaques Deval
konsekwencje-naszych-czynów-biegną-szybciej-ż-my-przed-nimi-uciekamy
Czynów Cytaty: Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął. -Wiesław Brudziński
nieje­den-po­nosi-kon­sekwen­cje-czynów-przed-który­mi ę-cofnął
Czynów Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Czynów Cytaty: Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów. -Maria Dąbrowska
człowiek-pragnący-czegoś-dokonać-nie-może-być-krytykiem-i-historykiem-swoich-czynów
Czynów Cytaty: Miłość kobiety zniewala młodzieńca do czynów, którym się słusznie dziwią ci, co nigdy nie kochali. -Flora Tristan
miłość-kobiety-zniewala-młodzieńca-do-czynów-którym-ę-słusznie-dziwią-co-nigdy-nie-kochali
Czynów Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char
człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Czynów Cytaty: Starość jest pewną formą zła i dźwigamy nie tyle brzemię lat ile naszych czynów. -Francois Mauriac
starość-jest-pewną-formą-zła-i-dźwigamy-nie-tyle-brzemię-lat-ile-naszych-czynów
Czynów Cytaty: Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje. -Mary Ward
tylko-ten-kto-kocha-jest-silny-i-zdolny-do-wszystkich-dobrych-czynów-których-świat-potrzebuje
Czynów Cytaty: Wstydzilibyśmy się często swoich najpiękniejszych czynów, gdyby świat wiedział wszystkie pobudki, które je wydały. -Francois de la Rochefoucauld
wstydzilibyśmy-ę-często-swoich-najpiękniejszych-czynów-gdyby-świat-wiedział-wszystkie-pobudki-które-wydały
Czynów Cytaty: Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. -Jean De La Fontaine
dla-wielkich-czynów-niewiele-pomaga-zbytnia-przezorność-i-zimna-odwaga-zapał-nie-mędrkowanie-odnosi-zwycięstwo
Czynów Cytaty: Kto się waha, ten urodził się do słów, nie do czynów. -Zygmunt Krasiński
Czynów Cytaty: Kto się wa­ha, ten urodził się do słów, nie do czynów. -Zygmunt Krasiński
kto ę-wa­ha-ten-urodził ę-do słów-nie do czynów
Czynów Cytaty: Mędrzec bez czynów jest jak chmura bez deszczu. -John Steinbeck
mędrzec-bez-czynów-jest-jak-chmura-bez-deszczu
Czynów Cytaty: Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne. -Janina Ipohorska
sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
Czynów Cytaty: Człowiek jest procesem, ściślej - procesem swoich czynów. -Antonio Gramsci
człowiek-jest-procesem-śślej-procesem-swoich-czynów
Czynów Cytaty: Pow­strzy­mywa­nie się od naj­gor­szych czynów, to jeszcze nie moralność. -Krio
pow­strzy­mywa­nie ę-od naj­gor­szych-czynów-to jeszcze-nie moralność
Czynów Cytaty: Jednostka ludzka liczy się w zależności od tego, czym jest, nie zaś w zależności od czynów, których dokonuje. -Cesare Pavese
jednostka-ludzka-liczy-ę-w-zależnoś-od-tego-czym-jest-nie-zaś-w-zależnoś-od-czynów-których-dokonuje
Czynów Cytaty: Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz
szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Czynów Cytaty: W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki. -Cecelia Ahern
w życiu-nie  nic-pew­ne­go-ale-jed­no-wiem- trze­ba-po­nosić-kon­sekwen­cje-swoich-czynów-przyjąć-od­po­wie­dzial­ność
Czynów Cytaty: Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób
człowiek-nie-jest-tylko-sprawcą-swoich-czynów-ale-przez-te-czyny-jest-zarazem-w-jakiś-sposób-twórcą-siebie-samego
Czynów Cytaty: . . . objawiły się zahartowane klęskami charaktery, ludzie nie zepsuci, bohaterscy, gotowi do czynów wielkich, desperackich, niezwykłych. Są to cechy bajeczne, oszałamiające, i one właśnie stanowią o moralnym obliczy pokolenia. -Borys Pasternak
Czynów Cytaty: Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn. -Janina Wieczerska - Zabłocka
wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn