Czyni Go Też Cytaty

Czyni Go Też Cytaty: Wiara w człowieka też czyni cuda. -Urszula Zybura


wiara-w-człowieka-też-czyni-cuda
Czyni Go Też Cytaty: W rozpaczy też myślę. To trzyma mnie przy życiu i czyni człowiekiem. -Ioannis Filimon


w-rozpaczy-też-myślę-to-trzyma-mnie-przy-życiu-i-czyni-człowiekiem
Czyni Go Też Cytaty: Pochwała z ust znakomitych osobistości jest nieraz pożyteczna dla młodego człowieka, pomagając mu w wytrwaniu na właściwej drodze, jakkolwiek z pewnością czyni go też nieco próżnym. -Karol Darwin


pochwała-z-ust-znakomitych-osobistoś-jest-nieraz-pożyteczna-dla-młodego-człowieka-pomagając-mu-w-wytrwaniu-na-właściwej-drodze-jakkolwiek-z
Czyni Go Też Cytaty: Wiele czyni, kto czyni, co może -Wincenty Ignacy Marewicz


Czyni Go Też Cytaty: Wiele czyni, kto czyni, co może. -Wincenty Ignacy Marewicz


Czyni Go Też Cytaty: Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa. -Felicja Stendingowa


Czyni Go Też Cytaty: Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim. -Francoise Sagan


głupota-nie-zawsze-czyni-złym-złość-zawsze-czyni-głupim
Czyni Go Też Cytaty: Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy. -Benjamin Franklin


ludność-składa-ę-z-dziwnych-istot-połowa-potępia-to-co-sama-czyni-druga-połowa-czyni-to-co-sama-potępia-pozostali-zawsze-mówią-i
Czyni Go Też Cytaty: Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo  -fyrfle


wol­ność-to po­lega-też-na tym-że nie mu­simy-kochać-wszys­tkich-ludzi-możemy-więc-też-niektóry­mi-gardzić-in­spi­rac­ja
Czyni Go Też Cytaty: Okazja czyni złodzieja. -Anonim


okazja-czyni-złodzieja
Czyni Go Też Cytaty: Miara czyni cuda. -Joanna Wyszkowska


Czyni Go Też Cytaty: Obfitość czyni mnie biedakiem. -Owidiusz


obfitość-czyni-mnie-biedakiem
Czyni Go Też Cytaty: Natura nie czyni skoków. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Czyni Go Też Cytaty: Asceta z cnoty czyni utrapienie. -Friedrich Nietzsche


Czyni Go Też Cytaty: Potencja nie czyni potentata. -Anonim


potencja-nie-czyni-potentata
Czyni Go Też Cytaty: Chwała wszystkiemu, co twardym czyni. -Anonim


chwała-wszystkiemu-co-twardym-czyni
Czyni Go Też Cytaty: Miłość czyni człowieka bezbronnym. -Enzo Hauser


miłość-czyni-człowieka-bezbronnym
Czyni Go Też Cytaty: brak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarz: o wiele mniej, ale tez jest wymowny  -Jacob


brak-ko­men­tarza-jest tez-wy­mow­nym-komentarzem-po­wyz­szy-ko­men­tarz-o wiele-mniej-ale-tez-jest wymowny