Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty

Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: przyjdź i nas­trój mnie czysto głośno amplifikatornią jes­tem dziś ja włącz wyłącz roz­strój mnie  -dooorotis


przyjdź-i-nas­trój-mnie-czysto-głośno-amplifikatornią-jes­tem-dziś-ja-włącz-wyłącz-roz­strój-mnie 
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie. -Jean Piaget


Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Geniusz bez teki to nasz czysto nadwiślański płód. -Henryk Sienkiewicz


geniusz-bez-teki-to-nasz-czysto-nadwiśński-płód
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. -Albert Einstein


czysto-logiczne-rozumowanie-nie-da-nam-żadnej-wiedzy-o-realnym-świecie
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. -Tadeusz Różewicz


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną. -Simone Weil


kochać-czysto-to-zgodzić-ę-na-dystans-to-czcić-dystans-między-sobą-i-istotą-kochaną
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Ktoś płakał głośno. Czy to byłem ja?  -M » Ian McEwan » Betonowy ogród


Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim


nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dzwoniącym zbyt głośno ostrogami podsuwa się papucie. -Zbigniew Waydyk


dzwoniącym-zbyt-głośno-ostrogami-podsuwa-ę-papucie
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Trąby jerychońskie grały jedynie głośno ale nic konkretnego. -Władysław Grzeszczyk


trąby-jerychońskie-grały-jedynie-głośno-ale-nic-konkretnego
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. -Ralph Waldo Emerson


to-kim-jesteś-krzyczy-tak-głośno-że-nie-słyszę-co-mówisz
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. -Friedl Beutelrock


dobroć-jest-cichym-czynieniem-tego-o-czym-inni-głośno-mówią
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty:


człowieku-spójrz-w górę-i po­wiedz-głośno-so­bie-mam-siŁĘ-~pa­weł-rychlica 
Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Bek­nij! Bek­nij głośno! Za cicho, bek­nij głośniej! Nie tak się be­ka, czekaj... Ja beknę dob­rze, sprośnie. Te­raz bek­nij, jak ja, tak głośno jak tyl­ko się da. Be­kaj­my ra­zem co dnia! Niech nasze be­kanie trwa! Ja bekłem dziew­czy­nie do ucha i stała się przez to przygłucha i te­raz się drze jeszcze głośniej, choć na­dal tak sa­mo ją dmucham. Be­kanie to piękny jest dźwięk, do­mena śmiałego człowieka i chy­ba człowieku byś pękł gdy­byś ty nig­dy nie bekał.   -Moon G