Długa Podróż Cytaty

Długa Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody -Demokryt z Abdery


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Długa Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Długa Podróż Cytaty: przyszedłeś w deszczu strugach noc po­tem była długa pa­rasol w kącie czekał lecz tyś z odejściem zwlekał od­szedłeś po­tem nagle mój okręt zwinął żagle nie straszna mi szaruga a każda noc jest długa prze­raża mnie czekanie dręczy mnie pożądanie pa­rasol da­lej czeka więc wróć ...nie zwlekaj *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Długa Podróż Cytaty: Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas  -Aidan


Długa Podróż Cytaty: Życie jest krótkie, sztuka długa. -Hipokrates


Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
Długa Podróż Cytaty: Nie zniszczyła go banicja, za to długa prohibicja  -Anja16


nie-zniszczyła-go banicja-za-to długa-prohibicja 
Długa Podróż Cytaty: Krótka nieobecność roznieca miłość, długa ją zabija. -Honore de Mirabeau


krótka-nieobecność-roznieca-miłość-długa-ją-zabija
Długa Podróż Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Długa Podróż Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Długa Podróż Cytaty: Życie jest jedną długą lekcją pokory. -James Matthew Barrie


Długa Podróż Cytaty: Życie to podróż powrotna do domu. -Herman Melville


Długa Podróż Cytaty: Modlitwa to podróż do własnego wnętrza. -Anonim


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
Długa Podróż Cytaty: Życie to podróż, nie dom. -Feliks Feldheim


Długa Podróż Cytaty: Życie jest jedną długą lek­cją pokory. -James Matthew Barrie


Długa Podróż Cytaty: A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! -Leopold Staff


a-większą-mi-rozkoszą-podróż-ż-przybycie
Długa Podróż Cytaty: Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji. -Wolter


długa-dysputa-oznacza-że-obie-strony-nie-mają-racji
Długa Podróż Cytaty: Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie. -Anonim


ars-longa-vita-brevis-sztuka-długa-życie-krótkie
Długa Podróż Cytaty: To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel. -Dan Millman


to podróż-da­-nam-szczęście-nie jej-cel