Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty

Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123


je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Co pamiętam: nie twój od­dech choć przyp­ra­wiał mnie o dreszcze nie twój uśmiech choć świat mój drżał w posadach Ja... pa­miętam bi­cie two­jego serca. -Silvidian


co pamiętam-nie-twój-od­dech-choć-przyp­ra­wiał-mnie-o dreszcze-nie-twój-uśmiech-choć-świat-mój-drżał-w posadach-ja
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r. -krysta


szcze­rość-od serca-bliźnim-ra­dość-serwujesz-uśmiech-zwycięża-krys­ty­na-sz-04122014r
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia. -cytlopka


wys­tar­czy-­den-szcze­ry-uśmiech-przy­jaciela-chwi­-szczęścia
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Życie się sypie Niczym kar­ciany domek Nie­szcze­ry uśmiech 09.09.15  -Lola_♡


Życie ę-sypie-niczym-kar­ciany-domek-nie­szcze­ry-uśmiech-090915 
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Dla mnie je­den szcze­ry uśmiech jest ważniejszy niż sto fałszywych. -PróbujPatrzećKolorowo


dla-mnie-­den-szcze­ry-uśmiech-jest ważniejszy-ż-sto-fałszywych
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Klęska Twój uśmiech zwycięski, był powodem mej klęski. -Anonim


klęska-twój-uśmiech-zwycięski-był-powodem-mej-klęski
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: `A na de­ser pro­ponuję lo­dy z chmur, po­sypkę ze słońca i Twój uśmiech do kawy..` *przeczytane. -królik xd


`a na de­ser-pro­ponuję-lo­dy-z chmur-po­sypkę-ze słońca-i twój-uśmiech-do kawy`-przeczytane
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: złapałem twój uśmiech więc przyjdź myśla­mi po je­go czar i zos­tań nimi we mnie  -adamzjawora


złapałem-twój-uśmiech-więc-przyjdź-myś­mi-po-­go-czar-i-zos­ń-nimi-we-mnie 
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Twój uśmiech... Two­je oczy... Nic tak nie mo­tywu­je bar­dziej do życia niż Two­ja osoba... -KsiezycowaNoc


twój-uśmiech-two­ oczy-nic tak-nie mo­tywu­-bar­dziej-do życia-ż-two­ja-osoba
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Cza­sem wspo­minam chwi­le spędzo­ne ra­zem tyl­ko po to, aby znów uj­rzeć twój uśmiech. -Zielona15


cza­sem-wspo­minam-chwi­-spędzo­ne-ra­zem-tyl­ko-po to-aby znów-uj­rzeć-twój-uśmiech
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Szcze­ry uśmiech to most w re­lac­jach, które­go nie jest wsta­nie zer­wać uby­tek w uzębieniu. Z cyk­lu po­wieści


szcze­ry-uśmiech-to most-w re­lac­jach-które­go-nie jest wsta­nie-zer­wać-uby­tek-w uzębieniu-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa  -natalia(__ups


Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M...... -wreszcie szczęśliwa


Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się, Ciebie nie ma. Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle? Czuję w so­bie motyle, Lecz prze­cież Ciebie nie ma.. Czuję Cię w sercu. Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta, Twój uśmiech W głębi wyobraźni... Dlacze­go mnie nie dotkniesz? Dlacze­go wciąż Cię nie ma? Jeszcze wciąż mam nadzieję Lecz po­woli umieram.. -Fallina


Da­je Mi twój Szcze­ry Uśmiech  Cytaty: PILNE! Cze­kam w nie­dzielę o 8.42 na dwor­cu PKP. Za­bierz tyl­ko uśmiech. Zamówiłam dla Nas słońce. Reszta to nies­podzian­ka. Słoiki zos­taw żonie.