Dają Sercom Moc Czynu Cytaty

Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest. -Simone Weil


stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Pozwólcie sercom od czasu do czasu odpoczywać. -Mahomet


pozwólcie-sercom-od-czasu-do-czasu-odpoczywać
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Słowo - jest czynu testamentem. -Cyprian Kamil Norwid


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Asekuranctwo: listek figowy czynu. -Zbigniew Waydyk


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Myśl jest ziar­nem czynu. -Joseph Murphy


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Bys­trość - dusza wszel­kiego czynu. -Philip Chesterfield


Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Człowiek czynu zawsze wygląda niestosownie między gadułami. -Anonim


człowiek-czynu-zawsze-wygląda-niestosownie-między-gadułami
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, czynu, wyglądu. -Anonim


przyjaźń-zawiązuje-ę-z-miłoś-zwyczaju-czynu-wyglą
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu. -H. Jackson Brown


wiedza-bez-czynu-jest-jak-śnieg-w-gorącym-piecu
Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu. -Aleksander Świętochowski


miłość-stworzyła-wiele-cudów-nienawiść-ani-jednego-dobrego-czynu