Dają Się Cytaty

Dają Się Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Dają Się Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Dają Się Cytaty: ile ra­zy w imię miłości uka­mieno­wałeś bliźniego są słowa które nie pa­dają daleko nie da­lej niż od jabłoni i ludzie co upa­dają tak lekko jak gdy­by nie czu­li bólu którym jak chle­bem się dzielą a prze­cież by do­dać im skrzydeł pot­rze­ba tyl­ko ciepła twych dłoni  -giulietka


Dają Się Cytaty: Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione.... -Breath


Dają Się Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Dają Się Cytaty: Złe wy­bory wy­dają się błędne tyl­ko gdy człowiek ogląda się za siebie. -Jill Barnett


złe-wy­bory-wy­dają ę-błędne-tyl­ko-gdy-człowiek-ogląda ę-za siebie
Dają Się Cytaty: Spra­wy puszczo­ne raz w ruch niełat­wo dają się zatrzymać. -Jacek Piekara


spra­wy-puszczo­ne-raz-w ruch-niełat­wo-dają ę-zatrzymać
Dają Się Cytaty: Trud­no zer­wać się do lo­tu, kiedy opa­dają ręce. -Włodzimierz Scisłowski


Dają Się Cytaty: Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają. -AgniM


dookoła-wred­ne-mor­dy-za ple­cami-ga­dają-a w twarz ę-uśmiechają
Dają Się Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Dają Się Cytaty: Osoby starzejące się chętnie biorą obiema rękami, ale dają tylko jedną. -Elżbieta I


osoby-starzeją-ę-chętnie-biorą-obiema-rękami-ale-dają-tylko-jedną
Dają Się Cytaty: Ludzie, którzy wy­dają nam się bez­duszni i nieugięci, są tak na prawdę najdelikatniejsi. -starry night


ludzie-którzy-wy­dają-nam ę-bez­duszni-i nieugię-są tak-na prawdę-najdelikatniejsi
Dają Się Cytaty: Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno. -Simone Weil


dwie-rzeczy-nie dają ę-spro­wadzić-do żad­ne­go-rac­jo­naliz­mu-czas-i piękno
Dają Się Cytaty: Życzenia kochanka dają się w gruncie rzeczy wyjaśnić ciekawością. To ona jest sprężyną serca. -Ninon De Lenclos


Życzenia-kochanka-dają-ę-w-gruncie-rzeczy-wyjaść-ciekawośą-to-ona-jest-sprężyną-serca
Dają Się Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress


uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Dają Się Cytaty: W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile - następstwa złej. -Adolf Dygasiński


w-wychowaniu-nie-tyle-dają-ę-ocenić-korzyś-dobrej-edukacji-ile-następstwa-złej
Dają Się Cytaty: Tak więc gdy in­ni nie­szczęśni­cy od­dają się niena­syco­nej po­goni za am­bicja­mi i krótką chwilą władzy, ja wy­ciągam się w cieniu i śpiewam. -Fray Luis de León


tak-więc-gdy-in­-nie­szczęś­cy-od­dają ę-niena­syco­nej-po­goni-za am­bicja­mi-i krótką-chwilą-władzy-ja wy­ągam ę-w cieniu
Dają Się Cytaty: Cza­sami oso­by, które wy­dają się nie mieć ta­jem­nic, po­siadają ich najwięcej. -Emmalice


cza­sami-oso­by-które-wy­dają ę-nie mieć-­jem­nic-po­siadają-ich-najwięcej