Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty

Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Porażka daje możliwość rozpoczęcia na nowo w sposób lepiej przemyślany. -Henry Ford


porażka-daje-możliwość-rozpoczęcia-na-nowo-w-sposób-lepiej-przemyślany
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie  -bezoddechu


Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat. -Brian Tracy


jeśli-znajdziesz-pracę-która-daje-możliwość-wykazania-ę-wrodzonymi-talentami-to-w-ągu-dwóch-lat-poczynisz-większe-postępy-ż-na-innej
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Agresja w górach to wynik poczucia zagrożenia, podświadoma samoobrona. Poprzez utrzymanie się w takim nastroju człowiek czuje się przygotowany do zmagań z niebezpieczeństwem albo też rozładowuje zbyt silne napięcie. Ale agresja rozproszona na wszystko dookoła nie rozładowuje, dopiero skupiona na kimś lub na czymś daje tę możliwość. Ten ktoś, to w podświadomości umowny sprawca zagrożenia, niepewności. Tępienie i gnębienie go - to odwet. -Wanda Rutkiewicz


Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim


daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie. -Anonim


gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Władza to możliwość służenia innym, a nie fanfary ku naszej czci. -J. Donald Walters


władza-to-możliwość-służenia-innym-a-nie-fanfary-ku-naszej-czci
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier


ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące. -Paulo Coelho


to-możliwość-spełniania-marzeń-sprawia-że-życie-jest-takie-fascynują
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy. -Honore de Balzac


zalotność-kobiety-daje-niekiedy-więcej-korzyś-ż-miłość-jej-daje-rozkoszy
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. -Samuel Beckett


psychiat­ra-to fa­cet-który-za­daje- wiele-kosztow­nych-py­ń-ja­kie-two­ja-żona-za­daje- za darmo
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus


Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery


wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej. -Jan Twardowski


a-miłość-daje-to-czego-nie-daje-więcej-ż-myślisz-bo-cała-jest-stamtąd-a-śmierć-to-ciekawostka-że-trzeba-iść-dalej
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego. -Johann Heinrich Pestalozzi


grzeszny-jest-ten-kto-mając-możliwość-czynienia-dobra-nie-czyni-tego
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację. -Vittorio De Sica


jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-żonie-rację
Daje Możliwość Rozpoczęcia Na Nowo Cytaty: Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać rację żonie. -Vittorio De Sica


jedyna-możliwość-żonatego-mężczyzny-by-w-domu-mieć-ostatnie-słowo-to-przyznać-rację-żonie