Daru Cytaty

Daru Cytaty: Kto kocha, ten strzeże wielkiego daru. -Martin Kessel


kto-kocha-ten-strzeże-wielkiego-daru
Daru Cytaty: Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru. -Martin Kessel


kto-kocha-ten-strzeże-wiel­kiego-daru
Daru Cytaty: Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi. -Kostis Palamas


prawo-gdy-nie-nic-z-boskiego-daru-jest-kamieniem-u-szyi
Daru Cytaty: Cier­pieć potrafię Kochać nie umiem,więc jak żyć Bez te­go daru  -matijah


cier­pieć-potrafię-kochać-nie umiemwięc-jak żyć-bez-te­go-daru 
Daru Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Daru Cytaty: Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru. I ha­ve got the gift to gi­ve lo­ve. And I am going to use this gift. -Diana Spencer


mam-dar-da­wania-miłoś-i mam-za­miar-korzys­ć-z te­go-daru-i-ha­ve-got-the-gift-to gi­ve-lo­ve-and i am going-to use-this-gift
Daru Cytaty: ma­wia się iż to włas­ny azyl bez żad­nej fur­tki do zewnątrz ani wyjścia ani wejścia od­dzielo­na przezroczystościami odi­zolo­wana od wszel­kiego zła zniek­ształco­nym dźwiękiem raczona niema w wypowiedzi ilek­roć po­daru­jesz pragnienie udaję że liczę ziarenka spuszczo­nym wzrokiem tak po­zor­nej obojętności stu­kasz le­ciut­ko w szybkę by uk­raść ułamek spojrzenia lecz w strachu nie reaguję chwy­tasz mój cały świat uwal­niasz samotnię … potłuczo­ne szkło leżę zmie­sza­na z błotem próbuję złapać oddech… A co jeśli okaże się, że jes­tem rybką…? od­chodząc od te­matu, ale nie sed­na... dopełnienie...   -Papużka