Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty

Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia się spiętrzają. -Niusza


marze­nia ę-spiętrzają
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia się wieszają. -karaczan19


Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Niektóre marze­nia zobowiązują. -jatoja


niektóre-marze­nia-zobowiązują
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia bu­duj je­dynie i wyłącznie na so­lid­nych fun­da­men­tach zdo­bytej wie­dzy i doświad­cze­nia, aby później lek­ki pod­much pe­symiz­mu nie zniszczył Two­jej twierdzy. -NieBędęJulią


Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej. -Largo13


Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Pa­rag­ra­fy były zaw­sze dźwig­nią ucisku. -Jan Fedorowicz


pa­rag­ra­fy-były-zaw­sze-dźwig­ą-ucisku
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię  -MUZYCZKA


marze­nia-kształtują-naszą-wyobraźę 
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Różowe marze­nia.. które dziś są szare. -AnDree


różowe-marze­nia-które dziś-są szare
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: `Trze­ba mieć marze­nia bo to one po­pychają do działań . -bluecaffe


`trze­ba-mieć-marze­nia-bo to one-po­pychają-do działań
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona


marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu. -Edward Jokel


to re­guła-że ludzie-pi­jani-życiem-trzeźwieją-w miarę-wy­pija­nia-większej-daw­ki-alkoholu
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności. -Bujak Bogusław


marze­nia-spra­wiają-człowieko­wi-żo-przyjemnoś
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik


marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter


marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: Praw­dzi­we marze­nia mają w so­bie ból. -PerfectDay


praw­dzi­we-marze­nia-mają-w so­bie-ból
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: po jej ciele prze­suwają się cienie daw­nych lęków natchniona mocą dob­rej nadziei przylądka umysłu  -Angel Des Penseurs


po jej-ciele-prze­suwają-ę-cienie-daw­nych-lęków-natchniona-mocą-dob­rej-nadziei-przylądka-umysłu 
Daw­ne Marze­nia To były Dob­re Cytaty: marze­nia się spełniają, lecz sa­ma wiara nie wystarcza. -Intryga


marze­nia ę-spełniają-lecz-­-wiara-nie wystarcza