Dawać Cytaty

Dawać Cytaty: Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów. -Francois de la Rochefoucauld


starcy-lubią-dawać-dobre-rady-aby-ę-pocieszyć-że-nie-są-już-zdolni-dawać-złych-przykładów
Dawać Cytaty: Prawa ludzkie, mające mówić do rozumu, powinny dawać nakazy, a nie rady; religia, mająca przemawiać do serca, musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Montesquieu


prawa-ludzkie-mają-mówić-do-rozumu-powinny-dawać-nakazy-a-nie-rady-religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
Dawać Cytaty: Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn


Dawać Cytaty: Dawać to nie znaczy tracić -Antoine de Saint-Exupéry


Dawać Cytaty: Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła. -Jean La Fontaine


roz­paczać-jest to zło-przy­dawać-do zła
Dawać Cytaty: Mieć i nie dawać jest czasem gorsze od kradzieży. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Dawać Cytaty: Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera  -Taiyono Kudarashi


cza­sem-by­wa-tak-Że-za­miast-ciepło-dawać-piec-nam- odbiera 
Dawać Cytaty: Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać - a nie otrzymywać. -Bertold Brecht


miłość-jest-pragnieniem-aby-komuś-coś-dawać-a-nie-otrzymywać
Dawać Cytaty: Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura. -Stanisław Jerzy Lec


prawda-zawsze-wychodzi-na-wierzch-dlatego-zaraz-musi-dawać-nura
Dawać Cytaty: Gdyby słowo miało realną wartość, każdy wolałby je brać niż dawać. -Tadeusz Żeleński - Boy


gdyby-słowo-miało-realną-wartość-każdy-wolałby-brać-ż-dawać
Dawać Cytaty: Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Charles Louis Montesquieu


religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
Dawać Cytaty: Co widziały oczy two­je, męczen­ni­co, gdy us­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawać były przymuszone?  -Stefan Żeromski


co widziały-oczy-two­-męczen­­co-gdy-us­-twe-krzyk-śmier­-wy­dawać-były-przymuszone 
Dawać Cytaty: Wszyscy prawdziwie wielcy ludzie lubią dawać się tyranizować słabej istocie. -Jan Lechoń


wszyscy-prawdziwie-wielcy-ludzie-lubią-dawać-ę-tyranizować-słabej-istocie
Dawać Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr


kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Dawać Cytaty: Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład. -Francois de la Rochefoucauld


dobra-rada-to-coś-co-człowiek-daje-gdy-jest-już-za-stary-by-dawać-zły-przykład
Dawać Cytaty: Kobieta szczęśliwa jest gdy dajesz jej wszystko, lecz nie lubi dawać tego samego. -Aniela Danuta Szymańska


kobieta-szczęśliwa-jest-gdy-dajesz-jej-wszystko-lecz-nie-lubi-dawać-tego-samego
Dawać Cytaty: Kochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa, ale ukazywać innym ich własne bogactwo. -Jean Venier


kochać-nie-oznacza-dawać-coś-ze-swego-bogactwa-ale-ukazywać-innym-ich-własne-bogactwo
Dawać Cytaty: Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać! -Roland Leonhardt


kto-przekazuje-komuś-dar-często-go-sam-otrzymuje-ofiarowywanie-bowiem-przynosi-radość-nauczmy-ę-dawać