Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty

Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami. -Alberto Moravia


czy-to-nie-śmieszne-nawet-nasze-czasy-będą-kiedyś-nazywali-dobrymi-dawnymi-czasami
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz


o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim


czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Od muzyki piękniejsza tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-tylko-cisza
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. -Paul Claudel


od-muzyki-piękniejsza-jest-tylko-cisza
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Ręka, jeśli się ją pogłaszcze, będzie w oczach piękniejsza. -Piotr Altenberg


ręka-śli-ę-ją-pogłaszcze-będzie-w-oczach-piękniejsza
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Zde­cydo­wałam się być szczęśli­wa, bo od te­go jes­tem piękniejsza. -cinnilla


zde­cydo­wałam ę-być-szczęśli­wa-bo od te­go-jes­tem-piękniejsza
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: w po­ran­nym słońcu wie­rzba co­raz piękniejsza rosną kocięta  -zielonomodra


w-po­ran­nym-słońcu-wie­rzba-co­raz-piękniejsza-rosną-kocię 
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. -Anonim


miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. -Anonim


piekło-jest-wybrukowane-dobrymi-chęciami
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Między dobrymi wszystko dobrze się układa. -Cyceron


między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: By­wa, że korzys­ta­my z dob­ro­ci, ale nudzi­my się dobrymi. -Maria Dąbrowska


by­wa-że korzys­­my-z dob­ro­-ale-nudzi­my ę-dobrymi
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Dobrymi cytatami nie tylko piekło jest wybrukowane. -Renata Szuman - Fikus


dobrymi-cytatami-nie-tylko-piekło-jest-wybrukowane
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.... -Maria Dąbrowska


bywa-że-korzystamy-z-dobroci-ale-nudzimy-ę-dobrymi
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt


więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Dawnymi Dobrymi Czasami I Piękniejszą Cytaty: Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony. -Brenda Ueland


jedynymi-twoimi-dobrymi-nauczycielami-są-kochający-ę-przyjaciele-to-oni-uważają-że-jesteś-interesujący-i-niezastąpiony