Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty

Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, dbających o własne tylko korzyści pod pozorem dobra publicznego. -Tomasz Morus


istnieje-jakieś-sprzysiężenie-bogaczy-dbających-o-własne-tylko-korzyś-pod-pozorem-dobra-publicznego
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Powtarzanie tego, co się słyszy od innych, i podawanie za własne może dać duże korzyści. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


powtarzanie-tego-co-ę-słyszy-od-innych-i-podawanie-za-własne-może-dać-że-korzyś
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność. Ją z kolei ogranicza tylko nasze własne lenistwo... -Maciej Orzechowski


ogranicza-nas-tylko-nasza-własna-kreatywność-ją-z-kolei-ogranicza-tylko-nasze-własne-lenistwo
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści. -Giovanni Guareschi


spostrzegamy-i-wytykamy-bliźniemu-tylko-te-błędy-z-których-sami-nie-możemy-wyciągnąć-żadnych-korzyś
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Przekładać to tyle, co tworzyć własne dzieła, tylko trudniej. -Novalis


przekładać-to-tyle-co-tworzyć-własne-dzieła-tylko-trudniej
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści. -Józef Piłsudski


Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire


każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton


miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Własność? własne? Naszą własnością jest tylko to, w czym nikt nas nie jest w stanie naśladować. Do tego należy również nasze jestestwo. -Rahel Varnhagen von Ense


własność-własne-naszą-własnośą-jest-tylko-to-w-czym-nikt-nas-nie-jest-w-stanie-naśladować-do-tego-należy-również-nasze-jestestwo
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie. -Marek Aureliusz


Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Z grama korzyści, kilo zawiści. -Jan Sztaudynger


Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Profesja hipokryty przynosi wspaniałe korzyści. -Molier


profesja-hipokryty-przynosi-wspaniałe-korzyś
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Nie ma tak złej książki, żeby niosła korzyści. -Pliniusz Młodszy


Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Dary uczynione przez złego człowieka nie przynoszą korzyści. -Eurypides


dary-uczynione-przez-złego-człowieka-nie-przynoszą-korzyś
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania. -Karl Kraus


is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Z ochotą zrzekamy się własnych korzyści, byleśmy zagwarantowaną mieli szkodę bliźniego. -Adolf Nowaczyński


z-ochotą-zrzekamy-ę-własnych-korzyś-byleśmy-zagwarantowaną-mieli-szkodę-bliźniego
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści. -Napoleon Hill


każda-po­rażka-niesie-w so­bie-ziar­no-równej-lub-na­wet-większej-korzyś
Dbających O Własne Tylko Korzyści Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte


nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś