De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty

De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce. -Aniela Danuta Szymańska


kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Psychika jest jedynie emanacją cielesności; ciało kształtuje duszę wedle siebie. -Tomasz Mann


psychika-jest-jedynie-emanacją-cielesnoś-ciało-kształtuje-duszę-wedle-siebie
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos


dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214


kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Szty­let ra­ni ciało, słowo - umysł. -Menander


szty­let-ra­-ciało-słowo- umysł
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Sztylet rani ciało, słowo - umysł. -Menander


sztylet-rani-ciało-słowo-umysł
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Do­tykam Cię Mus­kam ciało opuszkami Wchodzę głębiej W duszę Aż mro­zi Cię dreszcz Nie co­fam się ani na krok Wstępuję w Twe ciało I przyrze­kam na życie Miłość wieczną  -bezoddechu


do­tykam-cię-mus­kam-ciało-opuszkami-wchodzę-głębiej-w-duszę-aż-mro­zi-cię-dreszcz-nie-co­fam ę-ani-na krok-wstępuję-w twe-ciało-i
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Sza­rość ćmi umysł kiedy dusze zbłąkane. Wiosen­ne pąki. -Papużka


sza­rość-ćmi-umysł-kiedy-dusze-zbłąkane-wiosen­ne-pąki
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Ciało się starze­je, ale umysł po­zos­ta­je nieśmiertelny. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


ciało ę-starze­-ale-umysł-po­zos­­-nieśmiertelny-orochimaru 
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Natura nam dała ciało i dusze. -Isokrates


natura-nam-dała-ciało-i-dusze
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Długie szaty krępują ciało, a bogactwa duszę. -Sokrates


długie-szaty-krępują-ciało-a-bogactwa-duszę
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. -Lew Tołstoj


kiedy-ciało-słabnie-silniej-czuje-ę-duszę
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates


długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Adwokat dręczy sakiewkę, lekarz ciało, a teolog - duszę. -Savinien Cyrano De Bergerac


De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac


ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je. -Pat Madawar


umysł-ludzki-traktuje-nowe-idee-tak-jak-ludzkie-ciało-obce-proteiny-odrzuca
De­dykuję Ci siebie Umysł Duszę Ciało Cytaty: Nawet gdy się kocha duszę, funkcję miłosną wykonuje ciało. -Romain Rolland


nawet-gdy-ę-kocha-duszę-funkcję-miłosną-wykonuje-ciało