Demokrację Cytaty

Demokrację Cytaty: Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich. -Henry Francois Becque


być-może-demokrację-należy-rozumieć-w-ten-sposób-że-wady-niektórych-są-dostępne-dla-wszystkich
Demokrację Cytaty: Niewiele kobiet waży się wyznawać demokrację, jest to zbyt wielka sprzeczność z ich despotyzmem w sferze miłości. -Honore de Balzac


niewiele-kobiet-waży-ę-wyznawać-demokrację-jest-to-zbyt-wielka-sprzeczność-z-ich-despotyzmem-w-sferze-miłoś
Demokrację Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty