Deser W Górę Cytaty

Deser W Górę Cytaty: Kiedy się jest na proszonym obiedzie, to trzeba zapracować na deser. -Henryk Ibsen


kiedy-ę-jest-na-proszonym-obiedzie-to-trzeba-zapracować-na-deser
Deser W Górę Cytaty: Niech sobie ten przypis przeczyta elita, że każda śmietanka na deser jest bita. -Stanisław Jerzy Lec


niech-sobie-ten-przypis-przeczyta-elita-że-każda-śmietanka-na-deser-jest-bita
Deser W Górę Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Deser W Górę Cytaty: Ugo­tuję Cię w moim ciele Włożę do lodówki By os­tudzić emocje Dop­ra­wię komplementem (Nie za dużym Żeby nie przesadzić) Posłodzę całusem A na deser De­likat­nie połączę uczucia  -Welusia


ugo­tuję-cię-w moim-ciele-włożę-do lodówki-by-os­tudzić-emocje-dop­ra­wię-komplementem-nie-za żym-Żeby-nie przesadzić-posłodzę
Deser W Górę Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


Deser W Górę Cytaty: Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
Deser W Górę Cytaty: Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę! -Julian Przyboś


kto-pomyśł-tę-przepaść-i-odrzucił-w-górę
Deser W Górę Cytaty: Pod­ciągnęli go w górę, aby go le­piej trafić. -Wiesław Brudziński


Deser W Górę Cytaty: Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu


ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
Deser W Górę Cytaty: ko­bieca moc łez mężczyznę zmotywuje by górę przeniósł  -bez.odwagi


ko­bieca-moc-łez-mężczyznę-zmotywuje-by-górę-przeniósł 
Deser W Górę Cytaty: Sko­rego ko­nia jeszcze ba­tem pod górę. -Samuel Adalberg


sko­rego-ko­nia-jeszcze-ba­tem-pod-górę
Deser W Górę Cytaty: Kiedy uf­ność bie­rze górę, po­jawia się odwaga. -Starlight


kiedy-uf­ność-bie­rze-górę-po­jawia ę-odwaga
Deser W Górę Cytaty: Mężczyźni są jak ceny; chcieliby ciągle piąć się w górę. -Jeanne Moreau


mężczyź-są-jak-ceny-chcieliby-ągle-piąć-ę-w-górę
Deser W Górę Cytaty: Nie możesz poszybować w górę z orłami, jeśli grzebiesz razem z kurami. -Jim Dornan


nie-możesz-poszybować-w-górę-z-orłami-śli-grzebiesz-razem-z-kurami
Deser W Górę Cytaty: Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół. -Jerzy Pilch


ona- mi­mo-wszys­tko- szła-w górę-on- jak ka­mień- ­ciał-w dół
Deser W Górę Cytaty: Czer­wco­wa burza - Błysk, grzmot i tęczą gore Nasza namiętność. -fyrfle


czer­wco­wa-burza-błysk-grzmot-i tęczą-gore-nasza-namiętność
Deser W Górę Cytaty: Można sobie wyobrazić, że rzeka popłynie w górę, ale nie że w poprzek. -Anonim


można-sobie-wyobrazić-że-rzeka-popłynie-w-górę-ale-nie-że-w-poprzek
Deser W Górę Cytaty:


człowieku-spójrz-w górę-i po­wiedz-głośno-so­bie-mam-siŁĘ-~pa­weł-rychlica