Deszcz Ty W słońca Cytaty

Deszcz Ty W słońca Cytaty: Jak się masz Ukochana? Ja­ka u Ciebie pogoda? U mnie w słoneczne dnie Pa­da deszcz bez Ciebie Niech te chmu­ry wiszą A To­bie ptaszki świergocą Niech pa­da u mnie deszcz Ty w słońca blas­ku ra­dość nieś   -M44G


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia... -daru


Deszcz Ty W słońca Cytaty: mi­mowol­nie prze­mil­cza­ne pot­wier­dzo­ne skinieniem jak deszcz kwilący ska­zu­je się na brak słońca li przet­rzeć ho­ry­zont no­wym pla­nem na jutro bo cze­ka­nie końca to jak przy­tak­nięcie porażce nas­trój się na życie!  -Papużka


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Pew­ne­go je­sien­ne­go po­połud­nia, kiedy mrok za­legał już uli­ce i pa­dał deszcz równy, drob­ny, sza­ry, który wspom­nienie słońca czy­ni czymś omal niewiary­god­nym i człowiek za nic nie opuściłby wte­dy miej­sca przy ko­min­ku, gdzie sie­dzi zagłębiony w sta­rych książkach (szu­ka w nich nie treści, dob­rze zna­nych, ale sa­mego siebie sprzed lat) - nieo­cze­kiwa­nie ktoś za­pukał do mych drzwi... -Stanisław Lem


Deszcz Ty W słońca Cytaty: deszcz pa­da na  niezdecydowanych  -one drop for all


deszcz-pa­da-na -niezdecydowanych 
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Deszcz - najstarsza kołysanka świata. -Erich Maria Remarque


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Deszcz na wszys­tkich pa­da jednakowo. -koloroowaa13


deszcz-na wszys­tkich-pa­da-jednakowo
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Sa­mot­ność jest jak deszcz... -Rainer Maria Rilke


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Niejed­ne­go deszcz pochwał spłukał do os­tatniej nitki. -Cyprian Czernik


niejed­ne­go-deszcz-pochwał-spłukał-do os­tatniej-nitki
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Miast błagać chmurę o deszcz, le­piej wy­kop studnię. -Jason Evangelu


miast-błagać-chmurę-o deszcz-­piej-wy­kop-studnię
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Deszcz śni kalinę, Kos spełnieniem snów ko­ta -  Urealniając. -fyrfle


deszcz-ś-kalinę-kos-spełnieniem-snów-ko­- -urealniając
Deszcz Ty W słońca Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Chodź - chcę Cię znów porwać. Od­lećmy w tańcu na grzbiecie smo­ka, by ze wscho­dem słońca do do­mu wracać Chcę być Tv wyłączyła - chwyć mnie za dłoń i pędząc we dwo­je przed siebie spon­ta­nicznie za­pom­nieć się i uciec stąd, by ze wscho­dem słońca do do­mu Cię odprowadzać i gu­bić przy tym ze trzy ra­zy drogę, bo chcę jeszcze chwilę zos­tać - nie py­tam się już, czy mogę  -Paja


Deszcz Ty W słońca Cytaty: Ciem­na dolina Deszcz, chłód, mrok. Wypatruję Płomien­nej kuli  -Taiyono Kudarashi


ciem­na-dolina-deszcz-chłód-mrok-wypatruję-płomien­nej-kuli 
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Deszcz - zbiorowe samobójstwo milionów kropel skaczących na ziemie z wysokości nieba. -Anonim


deszcz-zbiorowe-samobójstwo-milionów-kropel-skaczących-na-ziemie-z-wysokoś-nieba
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Kwitną marzenia Pod sto­pami ciepły deszcz Wieczór wiosenny  -Chemik -a


kwitną-marzenia-pod-sto­pami-ciepły-deszcz-wieczór-wiosenny 
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Ciepły pa­da deszcz Smu­tek mi­ja jak zima W tańcu ma­gia jest K.A.Sz. 10.03.2016r. -Cris


ciepły-pa­da-deszcz-smu­tek-mi­ja-jak zima-w-ńcu-­gia-jest-kasz-10032016r
Deszcz Ty W słońca Cytaty: Gdy pa­da wiosen­ny deszcz, niebo i ziemia łączą się w miłos­nym akcie. -Mian Mian


gdy-pa­da-wiosen­ny-deszcz-niebo-i ziemia-łączą ę-w miłos­nym-akcie