Diabłem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Diabłem Cytaty: Nie zakładaj się nig­dy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe
nie-zakładaj ę-nig­dy-z diabłem-o swą-głowę
Diabłem Cytaty: Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem. -George Gordon Byron
choć-kobiety-są-aniołami-łżeństwo-jest-jednak-diabłem
Diabłem Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe
nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę
Diabłem Cytaty: Kto raz z diabłem płynął, mu­si go zaw­sze wozić. -Samuel Adalberg
kto-raz-z diabłem-płynął-mu­-go zaw­sze-wozić
Diabłem Cytaty: W dzisiejszych czasach zapłata za grzechy zależy od tego, jaką umowę podpiszesz z diabłem. -Kara Vichko
w-dzisiejszych-czasach-zapłata-za-grzechy-zależy-od-tego-jaką-umowę-podpiszesz-z-diabłem
Diabłem Cytaty: większość już tak ma że dogląda wiary innych żyjąc z diabłem za pan brat. -bystry.76
większość-już-tak-że-dogląda-wiary-innych-żyjąc-z diabłem-za pan-brat
Diabłem Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung
pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Diabłem Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Diabłem Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Diabłem Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue
kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Diabłem Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Diabłem Cytaty: Sta­jać się kimś ważnym w czyimś życiu, ob­rać możesz dwie ro­le:Anioła- który wniesie w życie dru­giej oso­by szczęście, ra­dość i miłość, możesz być tez Diabłem siejąc smu­tek, zło i zniszcze­nie...Wybór na­leży tyl­ko i wyłącznie do Ciebie, a wiec decyduj... -kate-em
Diabłem Cytaty: Roz­ma­wiam z pająkami, gdy spa­ceruję z diabłem ... z nim ra­zem sikamy na siedem grzechów głównych. Roz­ma­wiam z pająkami w ciem­ności bezpowrotnej, gdzie one mi tak radzą bym nie wychodził z trumny. Roz­ma­wiam z pająkami pod od­wróco­nym krzyżem ... przez niego naznaczony jes­tem złym w tłumie dobrych. Roz­ma­wiam z pająkami, więc poz­nałem ich sek­re­ty ... ucieka­nie śmier­ci w życie jest zu­pełnie bezsensowne. -Moon G
Diabłem Cytaty: imi­tac­ja szczęścia cmentarz w śle­piach śmierci dziec­ko czy morderca to wo­rek mięsa ta gle­ba to mo­ja ziemia tu­taj leżą kości lep­szych i gorszych możesz od­pra­wiać modły lecz tak ci nie pomogą gdy będzie na gar­dle ostrze Bóg ma in­ne zajęcia o czyjąś dusze gra z diabłem w pokera rzeczy­wis­tość kształtuje pla­ny redukuje w tym bagnie nie każdy na zaufa­nie zasługuje grzechem warg jest cudze po­całun­ki kraść świat pełen zdrad los zmien­ny jak wiatr na trumnę rzu­cił piach  -mac790