Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty

Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy. -Virginia Woolf


Światło-prawdy-spada-na-nas-z-bezlitosną-szczerośą-w-świetle-prawdy-obojgu-nam-diabelsko-nie-do-twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety. -Bruno


Łzy-na twarzy-mężczyz­ny-są bar­dziej-męskie-żeli-­go-sper­-na twarzy-kobiety
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych. -Akutagawa Ryunosuke


jedną-z-cech-miłoś-jest-krańcowa-wrażliwość-na-widok-twarzy-podobnych-do-twarzy-ukochanego-kobiety-i-odkrywanie-jej-w-twarzach-nieznanych
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa


jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. -Andrzej Madej


bóg-zajaśniał-najwyraźniej-człowiekowi-na-ludzkim-obliczu-tego-który-ę-narodził-w-betlejem-od-tamtej-nocy-trzeba-ę-dopatrywać-twarzy-boga-w
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec


Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Laur: Innym w laurach nie do twarzy. -Aleksander Kumor


Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Ból to ra­dość, co jeszcze twarzy nie odkryła. -Leopold Staff


ból-to ra­dość-co jeszcze-twarzy-nie odkryła
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Na świecie nie ma lepszego psychiatry od szczeniaka liżącego cię po twarzy. -Edward Abbey


na-świecie-nie-lepszego-psychiatry-od-szczeniaka-liżącego-ę-po-twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Zmęcze­nie występu­je u mnie częściej niż uśmiech na twarzy.. -AnDree


zmęcze­nie-występu­-u mnie-częściej-ż-uśmiech-na twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Na­wet gdy tra­cisz głowę nie trać twarzy. -Aleksander Kumor


na­wet-gdy-tra­cisz-głowę-nie trać-twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Dob­rze jest nie zdradzać uczuć ra­dości wy­razem twarzy. -Horacy


dob­rze-jest nie zdradzać-uczuć-ra­doś-wy­razem-twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Cier­pienie nie is­tnieje to tyl­ko wy­mysł ludzi bez twarzy  -Sipa


cier­pienie-nie is­tnieje-to tyl­ko-wy­mysł-ludzi-bez-twarzy 
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Codzien­nie budzę się z krzy­kiem niepew­ności na twarzy . -nasia


codzien­nie-budzę ę-z krzy­kiem-niepew­noś-na twarzy
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: nie zna­lazła panna szlachcica na twarzy została je­dynie kwaśnica... -Tygrys


nie zna­lazła-panna-szlachcica-na-twarzy-została-­dynie-kwaśnica
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Wojna, chociaż nie ma twarzy, ma swoje serce i płuca, potrzebuje więc krwi... -Maria Nurowska


wojna-chociaż-nie-twarzy-swoje-serce-i-płuca-potrzebuje-więc-krwi
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła, Wesele, co dopiero staje się... dojrzewa... -Leopold Staff


ból-to-radość-co-jeszcze-twarzy-nie-odkryła-wesele-co-dopiero-staje-ę-dojrzewa
Diabelsko Nie Do Twarzy Cytaty: Nie pomoże facelifting temu, kto nie ma twarzy. -Stefan Garczyński