Dla Duszy Cytaty

Dla Duszy Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
Dla Duszy Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
Dla Duszy Cytaty: Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea


jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
Dla Duszy Cytaty: Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy. -Honore de Balzac


czym-jest-słoń-dla-ziemi-tym-miłość-dla-duszy
Dla Duszy Cytaty: Śmiech jest dla duszy tym sa­mym, czym tlen dla płuc. -Louis de Funes


Śmiech-jest dla-duszy-tym-­mym-czym-tlen-dla-płuc
Dla Duszy Cytaty: Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. -Louis de Funes


Śmiech-jest-dla-duszy-tym-samym-czym-tlen-dla-płuc
Dla Duszy Cytaty: Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia. -Dante Alighieri


ten-doczeka-duszy-potępienia-kto-ę-pozbywa-sam-miłoś-czystej-dla-rzeczy-marnej-dla-rozkoszy-cienia
Dla Duszy Cytaty: Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza. -Thomas Edison


podobnie-jak-dla-rzeźbiarza-niezbędny-jest-kawał-marmuru-tak-dla-duszy-niezbędna-jest-wiedza
Dla Duszy Cytaty: Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. -Menander


lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
Dla Duszy Cytaty: U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości. -Urszula Ledóchowska


u-stóp-krzyża-otwierają-ę-dla-duszy-nowe-horyzonty-miłoś
Dla Duszy Cytaty: Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną. -Doug Horton


sumienie-to-okno-dla-naszej-duszy-zło-jest-jego-zasłoną
Dla Duszy Cytaty: Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka. -Jose Ortega Y Gasset


jest-tylko-jeden-ratunek-dla-zmęczonej-duszy-miłość-drugiego-człowieka
Dla Duszy Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
Dla Duszy Cytaty: Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka. -Jose Ortega Y Gasset


jest-tylko-jeden-ratunek-dla-zmęczonej-duszy-miłość-do-drugiego-człowieka
Dla Duszy Cytaty: Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia. -Plutarch


medycyna-i-gimnastyka-leczą-ciało-lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-tylko-filozofia
Dla Duszy Cytaty: W moim ak­wa­rium magii pływa chłopiec o duszy nagiej z ub­rań fałszu obnażonej. Dla M. -MAŁA ISLANDKA


w moim-ak­wa­rium-magii-pływa-chłopiec-o duszy-nagiej-z-ub­rań-fałszu-obnażonej-dla-m
Dla Duszy Cytaty: Ko­biety po­za sza­fami su­kien po­siadają jeszcze ka­set­ki, pełne uśmiechów, spoj­rzeń, tonów, w które stroją się sto­sow­nie do sy­tuac­ji. Mają zu­pełnie inną mo­dulację głosu dla służby, męża i dzieci. In­ne uśmie­chy dla kochan­ka; in­ne spoj­rze­nia dla bra­towych i teściowej. W kom­plet­nym neg­liżu duszy nie po­kazują się nikomu. -Alfred Aleksander Konar


Dla Duszy Cytaty: Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca


być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy