Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty

Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel


kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Okrucieństwo stanowi rozkosz dla duszy, która wyczerpała wszystkie inne rozkosze. -Selma Lagerlof


okrucieństwo-stanowi-rozkosz-dla-duszy-która-wyczerpała-wszystkie-inne-rozkosze
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu. -Antoni Makarenko


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-od-biernego-sąsiedztwa-z-dobrym-człowiekiem-ponieważ-stanowi-ono-najlepszą-atmosferę-dla-rozwoju-egoizmu
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień. -Anton Czechow


poetyzując-miłość-zakładamy-z-góry-istnienie-u-tych-których-kochamy-zalet-jakich-oni-częstokroć-nie-posiadają-a-to-stanowi-dla-nas-źródło
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Nie bylibyśmy godni czytać historii, gdybyśmy z niej nauk dla siebie nie ciągnęli. Jest ona żywym wyrazem tej prawdy, że wychowanie sumienia stanowi o formach społeczeństwa. -Klementyna Hoffmanowa


nie-bylibyśmy-godni-czytać-historii-gdybyśmy-z-niej-nauk-dla-siebie-nie-ągnęli-jest-ona-żywym-wyrazem-tej-prawdy-że-wychowanie-sumienia
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: To, co wciąż robimy, stanowi o nas. -Arystoteles


to-co-wciąż-robimy-stanowi-o-nas
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: W polityce głupota nie stanowi przeszkody. -Napoleon Bonaparte


w-polityce-głupota-nie-stanowi-przeszkody
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Lwia grzywa stanowi kapitalny kamuflaż za jączej osobowości. -Zbigniew Waydyk


lwia-grzywa-stanowi-kapitalny-kamuflaż-za-jączej-osobowoś
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Solidarność zainteresowań jeszcze nie stanowi solidarności postępowania. -Antoni Makarenko


solidarność-zainteresowań-jeszcze-nie-stanowi-solidarnoś-postępowania
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą. -Anonim


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Nasz mały świat stanowi podręcznik opisujący cały wszechświat. -Ellen G. White


nasz-ły-świat-stanowi-podręcznik-opisujący-cały-wszechświat
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
Dla Intelektualisty Stanowi Oddzielenie Cytaty: Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele. -Stefan Witwicki


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele