Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty

Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham


praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Prawnicy - to jedyne osoby, dla których nieznajomość prawa jest bezkarna. -Jeremy Bentham


prawnicy-to-jedyne-osoby-dla-których-nieznajomość-prawa-jest-bezkarna
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. -krysta


pa­mięą-w przeszłość-niez­na­jomość-przyszłoś-wędrówka-życia-krys­ty­na-sz13112014r
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: kiedyś od­najdę je wszystkie dziś zaczy­nam swoją drogę po­zos­ta­wię po so­bie czystkę za ple­cy rzucę całą trwogę są jak ka­raluchy paskudne gnieżdżą w za­kamar­kach myśli drętwe i brudne jedzą młode w poczwarkach chcę ra­tować je­go resztkę niez­na­jomość lo­su czeka jed­nak prze­kona­na jestem bez su­mienia nie ma człeka   -Papużka


Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Miłość jest łatwa dla tych, dla których nie jest najważniejsza. -Stefan Napierski


miłość-jest-łatwa-dla-tych-dla-których-nie-jest-najważniejsza
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Niez­na­na część życia jest tą, dla której war­to żyć. -Zhou Wei Hui


niez­na­na-część-życia-jest tą-dla-której war­to-żyć
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożli­we, dla nieśmiałych - niez­na­ne, myślący i wal­czący na­zywa ją ideałem. -Victor Marie Hugo


przyszłość- wiele-imion-dla słabych- imię-niemożli­we-dla-nieśmiałych- niez­na­ne-myślący-i wal­czący-na­zywa-ją ideałem
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga. -Mikołaj Gogol


ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19


naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Szczęście czy nie­szczęście to pra­wie wszys­tko jed­no, z wyjątkiem niez­mier­nie krótkich chwil złudze­nia. Nic nie jest tym, czym być powinno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


szczęście-czy-nie­szczęście-to pra­wie-wszys­tko-jed­no-z wyjątkiem-niez­mier­nie-krótkich-chwil-złudze­nia-nic nie jest tym-czym
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Pra­ca jest dla ludzi skarbem. -Ezop


pra­ca-jest dla-ludzi-skarbem
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard


Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy. -Maria Komornicka


Dla Których Niez­na­jomość Pra­wa Jest bezkarna Cytaty: Szczególnie pra­ca jest światłem dla życia. -Pindar


szczególnie-pra­ca-jest światłem-dla-życia