Dla Nienawiści Cytaty

Dla Nienawiści Cytaty: de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
Dla Nienawiści Cytaty: Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże. -Stefan Wyszyński kard


ten-kto-zamknął-ę-w-nienawiś-już-ę-skończył-a-narodził-ę-do-nowego-życia-ten-kto-z-piekieł-nienawiś-wyszedł-na-światło-boże
Dla Nienawiści Cytaty: Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . . -Paulo Coelho


bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
Dla Nienawiści Cytaty: W nienawiści jest strach. -Johann Wolfgang Goethe


Dla Nienawiści Cytaty: Nikt nie ma pra­wa do nienawiści. -Małgorzata Musierowicz


Dla Nienawiści Cytaty: Płaćmy złotem modlitwy za kamienie nienawiści. -Stefan Wyszyński kard


Dla Nienawiści Cytaty: obojętność jest gor­sza od nienawiści  -wenaa01


obojętność-jest gor­sza-od nienawiś 
Dla Nienawiści Cytaty: W miłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści. -Aldous Huxley


w-miłoś-istnieje-zawsze-przymieszka-nienawiś
Dla Nienawiści Cytaty: Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib


Dla Nienawiści Cytaty: Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści. -Horacy


poznaj-obyczaje-przyjaciela-a-nie-będzie-nienawiś
Dla Nienawiści Cytaty: Bez miłości prawdy nie ma nienawiści kłamstwa. -Ante Dukic


bez-miłoś-prawdy-nie-nienawiś-kłamstwa
Dla Nienawiści Cytaty: Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni


kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Dla Nienawiści Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Dla Nienawiści Cytaty: Poz­naj obycza­je przy­jaciela, a nie będzie nienawiści. -Horacy


poz­naj-obycza­-przy­jaciela-a nie będzie-nienawiś
Dla Nienawiści Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści  -MUZYCZKA


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-od praw­dzi­wej-nienawiś 
Dla Nienawiści Cytaty: Serce, które kogoś kocha, nie może czuć nienawiści do żadnego człowieka. -Johann Wolfgang Goethe


serce-które-kogoś-kocha-nie-może-czuć-nienawiś-do-żadnego-człowieka
Dla Nienawiści Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Dla Nienawiści Cytaty: Lepiej jest koniec znaleźć w cudzej nienawiści niźli w długim miłości niewzajemnej zgonie. -Adam Mickiewicz


lepiej-jest-koniec-znaleźć-w-cudzej-nienawiś-źli-w-długim-miłoś-niewzajemnej-zgonie