Dla Siebie Cytaty

Dla Siebie Cytaty: Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem. -H » Khaled Hosseini » Chłopiec z latawcem


Dla Siebie Cytaty: Żyje­my dla siebie ale nie z sobą. Każde bieg­nie osob­no, swoją własną drogą. Dwa ser­ca, tak moc­no bijące dla siebie. Gdzie jes­teś? Cze­kam prze­cież na Ciebie. -Annlaug


Żyje­my-dla-siebie-ale-nie z sobą-każde-bieg­nie-osob­no-swoją-własną-drogą-dwa-ser­ca-tak-moc­no-biją-dla-siebie-gdzie-jes­teś
Dla Siebie Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Dla Siebie Cytaty: Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga. -Mikołaj Gogol


ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga
Dla Siebie Cytaty: Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn. -Alice Walker


zwierzę-istnieją-dla-siebie-samych-nie-stworzono-ich-dla-ludzi-tak-samo-jak-czarnych-nie-stworzono-dla-białych-a-kobiet-dla-mężczyzn
Dla Siebie Cytaty: Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie! -Zbigniew Kieras


zrób-coś-dla-siebie-to-siebie-zrobi-coś-dla-ciebie
Dla Siebie Cytaty: Nie mo­zesz być dla siebie wszys­tkim, ale mo­zesz byc dla siebie człowiekiem...Usza­nuj to, sko­ro in­ni nie potrafią. -kate-em


nie-mo­zesz-być-dla-siebie-wszys­tkim-ale-mo­zesz-byc-dla-siebie-człowiekiemusza­nuj-to-sko­ro-in­-nie potrafią
Dla Siebie Cytaty: Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. -Maria Dąbrowska


tracić-siebie-dla-drugich-to-jest-właśnie-odnajdywać-siebie
Dla Siebie Cytaty: Po­całuj bez słów. Przy­tul do siebie mnie znów. Żyj­my dla siebie!  -ciemnojasno


po­całuj-bez-słów-przy­tul-do siebie-mnie-znów-Żyj­my-dla-siebie 
Dla Siebie Cytaty: Tra­cić siebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie. -Maria Dąbrowska


tra­ć-siebie-dla-dru­gich-to jest właśnie-od­najdy­wać-siebie
Dla Siebie Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści


węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Dla Siebie Cytaty: ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96


ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie 
Dla Siebie Cytaty: Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. -Seneka


trzeba-żebyś-żył-dla-innych-żeli-chcesz-żyć-dla-siebie
Dla Siebie Cytaty: Poświęca­my się dla in­nych, więc dlacze­go nie ro­bimy te­go dla siebie?  -hope_dies_last


poświęca­my ę-dla-in­nych-więc-dlacze­go-nie ro­bimy-te­go-dla-siebie 
Dla Siebie Cytaty: Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles


ten-człowiek-jest-wolny-który-żyje-dla-siebie-a-nie-dla-innych
Dla Siebie Cytaty: Ten człowiek jest wol­ny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. -Arystoteles


ten-człowiek-jest wol­ny-który-żyje-dla-siebie-a nie dla-innych
Dla Siebie Cytaty: Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga. -Mikołaj Gogol


ludzkość-dzisiaj-dlatego-błądzi-że-uważa-iż-wystarczy-pracować-dla-siebie-zamiast-dla-boga
Dla Siebie Cytaty: Bóg zsyła krzyże, ale z nich wyprowadza chwałę dla siebie i dobro dla nas. -Urszula Ledóchowska


bóg-zsyła-krzyże-ale-z-nich-wyprowadza-chwałę-dla-siebie-i-dobro-dla-nas