Dla Tych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dla Tych Cytaty: Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Dla Tych Cytaty: Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają. -Horace Walpole
Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
Dla Tych Cytaty: Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
Dla Tych Cytaty: Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią
Dla Tych Cytaty: Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Dla Tych Cytaty: Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Dla Tych Cytaty: Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Dla Tych Cytaty: Dla tych co mijasz I tych co idą z Tobą Na tym świecie żyj  -matijah
dla-tych-co mijasz-i-tych-co idą-z tobą-na-tym-świecie-żyj 
Dla Tych Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte
nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Dla Tych Cytaty: Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. -Charles Aznavour
musical-to-sztuka-mówiona-dla-tych-co-nie-umieją-śpiewać-a-sztuka-śpiewana-dla-tych-co-nie-umieją-mówić
Dla Tych Cytaty: W imieniu Pohala Ceprów pseprasamy Za tych górali Co w ca­sie wyborów Z tym pffffu Komorowskim Na try­bunie stali I za tych co dla dudków Z osius­tką Ko­pacz Po Du­naj­cu plywali  -RozaR
w imieniu-pohala-ceprów-pseprasamy-za-tych-górali-co-w ca­sie-wyborów-z-tym-pffffu-komorowskim-na-try­bunie-stali-i-za tych-co dla-dudków-z
Dla Tych Cytaty: Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . . -Paulo Coelho
bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
Dla Tych Cytaty: Miłość jest łatwa dla tych, dla których nie jest najważniejsza. -Stefan Napierski
miłość-jest-łatwa-dla-tych-dla-których-nie-jest-najważniejsza
Dla Tych Cytaty: Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek. -Narcyza Żmichowska
Dla Tych Cytaty: Gdybyśmy kochali tych jodynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek. -Narcyza Żmichowska
Dla Tych Cytaty: Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać. -Andrzej Stasiuk
Dla Tych Cytaty: Potępia się tych, którzy się rujnują dla aktorek i kobiet sprzedajnych, mnie zaś dziwi, że dla nich nie dzieje się jeszcze dwadzieścia razy tyle szaleństw. -Aleksander Dumas Jr
potępia-ę-tych-którzy-ę-rujnują-dla-aktorek-i-kobiet-sprzedajnych-mnie-zaś-dziwi-że-dla-nich-nie-dzieje-ę-jeszcze-dwadzieścia-razy-tyle
Dla Tych Cytaty: Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś, co ich pochłania; mierzony wielkością śmiałego, nie dającego się zrealizować marzenia, prawie nie istnieje. -Ivo Andric
Dla Tych Cytaty: Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...] -Fernando Pessoa
Dla Tych Cytaty: Ze­gar nie bi­je dla tych, co szczęśliwi!  -Friedrich von Schiller
Dla Tych Cytaty: Zegar nie bije dla tych, co szczęśliwi! -Fryderyk Schiller
Dla Tych Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Chateaubriand
Dla Tych Cytaty: Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli. -Curzio Malaparte
wojna-nigdy-nie-kończy-ę-dla-tych-co-walczyli
Dla Tych Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32
praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Dla Tych Cytaty: Przysięgi najświętsze są słomką dla tych ogni, co we krwi goreją. -Giovanni Giacomo Casanova
przysięgi-najświętsze-są-słomką-dla-tych-ogni-co-we-krwi-goreją
Dla Tych Cytaty: Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą. -Marcel Achard
miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą
Dla Tych Cytaty: Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu
wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
Dla Tych Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Rene de Chateaubriand
Dla Tych Cytaty: Woj­na nig­dy nie kończy się dla tych, co walczyli. -Curzio Malaparte
woj­na-nig­dy-nie kończy ę-dla-tych-co walczyli
Dla Tych Cytaty: Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. -Achard Marcel
miłość-istnieje-tylko-dla-tych-którzy-o-niej-myślą
Dla Tych Cytaty: Małżeństwo jest sakramentem tylko dla tych, którzy się kochają. -Oscar Wilde
małżeństwo-jest-sakramentem-tylko-dla-tych-którzy-ę-kochają
Dla Tych Cytaty: Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole. -Jerzy Drobnik
chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
Dla Tych Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, którzy jej nie doświadczają. -Francois Chateaubriand
miłość-jest-niepoję-dla-tych-którzy-jej-nie-doświadczają
Dla Tych Cytaty: Praca, to dobra rzecz dla tych, co nie mają nic do roboty. -Henri Jeanson
praca-to-dobra-rzecz-dla-tych-co-nie-mają-nic-do-roboty
Dla Tych Cytaty: Czas nig­dy nie pra­cuje dla tych, którzy usiłują go zatrzymać. -Jerzy Drobnik
czas-nig­dy-nie pra­cuje-dla-tych-którzy-usiłują-go zatrzymać