Do Celu Cytaty

Do Celu Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. -Andrzej Sapkowski


lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Do Celu Cytaty: Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać -Andrzej Sapkowski


lepiej-bez-celu-iść-naprzód-ż-bez-celu-stać-w-miejscu-a-z-pewnośą-o-niebo-lepiej-ż-bez-celu-ę-cofać
Do Celu Cytaty: Do celu tam się wysiada. -Stanisław Jerzy Lec


Do Celu Cytaty: Niewielu chce dojść do ja­kiegoś celu. -Bujak Bogusław


niewielu-chce-dojść-do ja­kiegoś-celu
Do Celu Cytaty: Celuj aby trafić, a trafisz do celu. -Cezary Michalski


Do Celu Cytaty: Bez celu i sensu podróżować nie warto. -Michał Radgowski


bez-celu-i-sensu-podróżować-nie-warto
Do Celu Cytaty: Połowa osiągnięcia celu to jego prawidłowe wyznaczenie -Zig Ziglar


połowa-osiągnięcia-celu-to-jego-prawidłowe-wyznaczenie
Do Celu Cytaty: Lepiej podróżować z nadzieją, niż przybyć do celu. -Robert Louis Stevenson


Do Celu Cytaty: Osiągnięcie celu jest punktem startowym do osiągnięcia kolejnego. -John Dewey


osiągnięcie-celu-jest-punktem-startowym-do-osiągnięcia-kolejnego
Do Celu Cytaty: Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celu! -Elizabeth Stuart Phelps


jaką-ogromną-mocą-jest-posiadanie-wyraźnego-celu
Do Celu Cytaty: Dla osiągnięcia celu niejeden staje na cudzej głowie... -Anonim


dla-osiągnięcia-celu-niejeden-staje-na-cudzej-głowie
Do Celu Cytaty: Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu. -Anonim


mierzy-ę-ponad-cel-żeby-trafić-do-celu
Do Celu Cytaty: W drodze do celu nie wymawiaj się brakiem kompasu. -Antoni Regulski


w-drodze-do-celu-nie-wymawiaj-ę-brakiem-kompasu
Do Celu Cytaty: Fanatyzm polega na podwojeniu wysiłku, gdy zapomnieliśmy o celu. -George Santayana


fanatyzm-polega-na-podwojeniu-wysiłku-gdy-zapomnieliśmy-o-celu
Do Celu Cytaty: Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba. -Zygmunt Krasiński


im-dzieło-bliższe-celu-tym-ciszej-pielęgnować-trzeba
Do Celu Cytaty: Le­piej podróżować z nadzieją, niż przy­być do celu. -Robert Louis Stevenson


le­piej-podróżować-z nadzieją-ż-przy­być-do celu
Do Celu Cytaty: Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu. -Karol Bunsch


mie­rzy ę-po­nad-cel-by tra­fić-do celu
Do Celu Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle


sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu