Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty

Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char


człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Kłam­ca ma za­letę - wyobraźnię. -Tadeusz Szyfer


Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię  -MUZYCZKA


marze­nia-kształtują-naszą-wyobraźę 
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska


miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów. -John Galsworthy


dobre-maniery-obezwładniają-wyobraźę-do-tego-stopnia-iż-traci-ona-moc-wywoływania-obrazów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin


być-zazdrosnym-to-znaczy-nic-nie-wiedzieć-mieć-bujną-wyobraźę-i-obawiać-ę-wszystkiego
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz


Łzy-są skut­kiem-czynów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów. -Montesquieu


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-ż-karmić-wyobraźę-ludu-cudami-i-cudownościami-nic-tak-jak-zabobon-nie-rodzi-niszczycielskich-przesądów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery


Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke


Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera


na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez