Do Czynów Przekształcających Cytaty

Do Czynów Przekształcających Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char


człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz


Łzy-są skut­kiem-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Do Czynów Przekształcających Cytaty: Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. -Antoine De Saint - Exupery


Do Czynów Przekształcających Cytaty: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. -Pitagoras


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch


myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Do Czynów Przekształcających Cytaty: Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia. -Aleksander Dumas Jr


kobieta-inspiruje-mężczyznę-do-wielkich-czynów-których-spełnienie-potem-mu-uniemożliwia
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Historia kanalizuje życie przeszłości i wiele sławionych czynów spuszcza do ścieków. -Aleksander Świętochowski


historia-kanalizuje-życie-przeszłoś-i-wiele-sławionych-czynów-spuszcza-do-ścieków
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy. -Jaques Deval


konsekwencje-naszych-czynów-biegną-szybciej-ż-my-przed-nimi-uciekamy
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął. -Wiesław Brudziński


nieje­den-po­nosi-kon­sekwen­cje-czynów-przed-który­mi ę-cofnął
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel


miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Do Czynów Przekształcających Cytaty: Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów. -Maria Dąbrowska


człowiek-pragnący-czegoś-dokonać-nie-może-być-krytykiem-i-historykiem-swoich-czynów