Do Głowy Ale Cytaty

Do Głowy Ale Cytaty: Sięgaj po laur, ale nie z cudzej głowy. -Stanisław Jerzy Lec


Do Głowy Ale Cytaty: Złej myśli nie można odpędzić, gdy przyjdzie do głowy ale można zrozumieć, że jest zła. -Lew Tołstoj


złej-myśli-nie-można-odpędzić-gdy-przyjdzie-do-głowy-ale-można-zrozumieć-że-jest-zła
Do Głowy Ale Cytaty: Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. -awatar


Do Głowy Ale Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Do Głowy Ale Cytaty: Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu! -Anonim


bóg-nie-stworzył-kobiety-z-głowy-mężczyzny-aby-nim-nie-rządziła-nie-stworzył-z-nogi-aby-nie-była-niewolnicą-ale-z-żebra-aby-była
Do Głowy Ale Cytaty: – Nie lubię kaktusów – powiedziała [pani Cecylia] do pani Żanci, gdy już zasiadły przy stole. Ale pani Żancia lubiła kaktusy. Nigdy nie wiadomo, gdzie im wyrośnie liść i jak będzie wyglądał, ani kiedy któremu przyjdzie do głowy zakwitnąć. Zawsze można po nich oczekiwać jakiejś niespodzianki. -Zofia Nałkowska


Do Głowy Ale Cytaty: Od głowy do pięty. -Anonim


od-głowy-do-pięty
Do Głowy Ale Cytaty: A ja, skąd wiem, co tobie twój Bóg każe zrobić. Pókiś ty sam od siebie zależał, ja wiedziałem, czego się od ciebie spodziewać, ale od czasu, jak u ciebie Bóg pojawił się, ja już nic wiedzieć nie mogę. Skąd ja wiem, co temu twojemu Bogu do głowy przyjdzie. -Stanisław Leopold Brzozowski


Do Głowy Ale Cytaty: Zawrót głowy od sukcesów. -Józef Stalin


Do Głowy Ale Cytaty: Gilotyna... prob­le­my z głowy. -Kapitan


Do Głowy Ale Cytaty: szko­da to zaw­ra­canie głowy  -wdech


szko­da-to-zaw­ra­canie-głowy 
Do Głowy Ale Cytaty: Bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy. -Tadeusz Żeleński - Boy


Do Głowy Ale Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec


Do Głowy Ale Cytaty: Skleroza jak młodość uderza do głowy. -Zofia Bystrzycka


skleroza-jak-młodość-uderza-do-głowy
Do Głowy Ale Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Do Głowy Ale Cytaty: Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński


Do Głowy Ale Cytaty: Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy. -Georg Christoph Lichtenberg


osoby-o-twarzach-niesymetrycznych-to-często-najtęższe-głowy
Do Głowy Ale Cytaty: Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński