Do Małżeństwa Cytaty

Do Małżeństwa Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim


gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Do Małżeństwa Cytaty: Małżeństwa kojarzą się w niebie. -Anonim


małżeństwa-kojarzą-ę-w-niebie
Do Małżeństwa Cytaty: Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa. -Pitigrilli


zdrada-jest-jedynie-konsekwencją-łżeństwa
Do Małżeństwa Cytaty: Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa. -Peter Hacks


początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
Do Małżeństwa Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli


zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
Do Małżeństwa Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Do Małżeństwa Cytaty: Wszystkie kobiety dążą do małżeństwa, wszyscy mężczyźni do romansu. -Magdalena Samozwaniec


wszystkie-kobiety-dążą-do-łżeństwa-wszyscy-mężczyź-do-romansu
Do Małżeństwa Cytaty: Kłopoty współczesnego małżeństwa wywodzą się z podwójnego życia kobiet. -Renata Szuman - Fikus


kłopoty-współczesnego-łżeństwa-wywodzą-ę-z-podwójnego-życia-kobiet
Do Małżeństwa Cytaty: Dziewczyna dojrzała do małżeństwa, jak sól z przemytu - trzeba ją dobrze schować. -Anonim


dziewczyna-dojrzała-do-łżeństwa-jak-sól-z-przemytu-trzeba-ją-dobrze-schować
Do Małżeństwa Cytaty: Gdyby małżonkowie nie mieszkali razem, dobre małżeństwa byłyby częstsze. -Friedrich Nietzsche


gdyby-łżonkowie-nie-mieszkali-razem-dobre-łżeństwa-byłyby-częstsze
Do Małżeństwa Cytaty: Niektóre małżeństwa powstrzymuje przed rozwodem jedynie wizja podziału majątku. -Wojciech Wiercioch


niektóre-łżeństwa-powstrzymuje-przed-rozwodem-jedynie-wizja-podziału-majątku
Do Małżeństwa Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
Do Małżeństwa Cytaty: Wzrost liczby rozwodów świadczy nie o degrengoladzie małżeństwa, raczej o jego prosperowaniu. -Christian Delphy


wzrost-liczby-rozwodów-świadczy-nie-o-degrengoladzie-łżeństwa-raczej-o-jego-prosperowaniu
Do Małżeństwa Cytaty: Kobieta jest stworzona do małżeństwa, a mężczyzna do kawalerstwa, i stąd wynikają wszelkie nieporozumienia. -Jeanne Moreau


kobieta-jest-stworzona-do-łżeństwa-a-mężczyzna-do-kawalerstwa-i-stąd-wynikają-wszelkie-nieporozumienia
Do Małżeństwa Cytaty: Powiadam:


powiadam-dowodem-niestałoś-mężczyzn-jest-to-że-trzeba-było-ustanowić-instytucję-łżeństwa
Do Małżeństwa Cytaty: Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie. -Francoise Sagan


wszystkie-łżeństwa-są-udane-trudnoś-powstają-dopiero-gdy-zaczyna-ę-wspólne-pożycie
Do Małżeństwa Cytaty: Małżeństwa między osobnikami tej samej płci są najlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej. -Rita Hauser


małżeństwa-między-osobnikami-tej-samej-pł-są-najlepszym-sposobem-zapobiegania-eksplozji-demograficznej
Do Małżeństwa Cytaty: Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka. -Selma Lagerlof


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka