Do Pracy Cytaty

Do Pracy Cytaty: Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych. -Stefan Wyszyński kard


pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych
Do Pracy Cytaty: Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich. -Jonathan Swift


należy-zawsze-stosować-wydatki-do-dochodów-bo-żeli-człowiek-nie-urządzi-ę-tak-aby-żył-uczciwie-ze-swej-pracy-to-będzie-zmuszony-żyć
Do Pracy Cytaty: Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy. -Stanisław Brzozowski


przekształcenie-socjalistyczne-to-nie-wyzwolenie-od-pracy-to-wyzwolenie-pracy
Do Pracy Cytaty: Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji. -George Godyer


Do Pracy Cytaty: Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy. -Andrew J. Dubrin


Do Pracy Cytaty: Dość pracy i dość sił do pracy! -Rudyard Kipling


Do Pracy Cytaty: pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte  -viecka


Do Pracy Cytaty: Pot to łzy pracy. -Piotr Mille


Do Pracy Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke


bogactwo-jest-produktem-pracy
Do Pracy Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Do Pracy Cytaty: Są ideologie, które zniechęcają do pracy. -Anonim


są-ideologie-które-zniechęcają-do-pracy
Do Pracy Cytaty: Pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim


pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy
Do Pracy Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska


Do Pracy Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Do Pracy Cytaty: Pi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy. -Jerzy Leszczyński


pi­wo-jest na­pojem-chłodzącym-za­pał-do pracy
Do Pracy Cytaty: Geniusz usprawiedliwia każdą metodę pracy. -Anonim


geniusz-usprawiedliwia-każdą-metodę-pracy
Do Pracy Cytaty: Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy. -Anonim


piwo-jest-napojem-chłodzącym-zapał-do-pracy
Do Pracy Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow