Do Ręki Cytaty

Do Ręki Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem


Do Ręki Cytaty: Wściekłość wkłada broń do ręki. -Wergiliusz


wściekłość-wkłada-broń-do-ręki
Do Ręki Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak


Do Ręki Cytaty: Po możliwe nie warto wyciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak


Do Ręki Cytaty: Kochające serce słyszy dotykiem ręki. -Antoni Regulski


Do Ręki Cytaty: Prze­można to po­kusa te­go, co płynie do ręki. -Mikołaj Gogol


prze­można-to po­kusa-te­go-co płynie-do ręki
Do Ręki Cytaty: Nie przyłożyłem do ciebie ręki mi­mo to doszłaś do te­go sama. -bystry.76


nie-przyłożyłem-do-ciebie-ręki-mi­mo-to doszłaś-do-te­go-sama
Do Ręki Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg


psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Do Ręki Cytaty: Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil


piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Do Ręki Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt


przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Do Ręki Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo


przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
Do Ręki Cytaty: Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać. -Anonim


radio-to-cudowny-wynalazek-jeden-ruch-ręki-i-nic-nie-słychać
Do Ręki Cytaty: Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo. -sprawdzsam


mając-każdą-chmurę-na wy­ągniecie-ręki-oodałbym-jej-całe-niebo
Do Ręki Cytaty: Ra­dio to cu­dow­ny wy­nala­zek! Je­den ruch ręki - i nic nie słychać. -Julian Tuwim


ra­dio-to cu­dow­ny-wy­nala­zek-je­den-ruch-ręki- i nic-nie słychać
Do Ręki Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina


ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Do Ręki Cytaty: Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. -Matka Teresa z Kalkuty


miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
Do Ręki Cytaty: Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki. -Baden


trzeba-boga-prosić-o-dar-prostoty-aby-każdego-dnia-otrzymywać-go-z-jego-ręki
Do Ręki Cytaty: Na ciele kobiecym zawsze coś się znajdzie dla męskiej ręki i męskiego oka. -Bohumil Hrabal


na-ciele-kobiecym-zawsze-coś-ę-znajdzie-dla-męskiej-ręki-i-męskiego-oka