Do Tajemnic Cytaty

Do Tajemnic Cytaty: Nie dzwoń kluczami do tajemnic. -Stanisław Jerzy Lec


Do Tajemnic Cytaty: Alkohol konserwuje wszystko, prócz tajemnic. -Seneka


alkohol-konserwuje-wszystko-prócz-tajemnic
Do Tajemnic Cytaty: Pasja jest przewodnikiem do największych tajemnic. -Anonim


pasja-jest-przewodnikiem-do-największych-tajemnic
Do Tajemnic Cytaty: Alkohol konserwuje wszystko, z wyjątkiem: tajemnic i honoru. -Robert Lembke


alkohol-konserwuje-wszystko-z-wyjątkiem-tajemnic-i-honoru
Do Tajemnic Cytaty: Niektóre kobiety nazywają dyskrecją powtarzanie sekretów i tajemnic szeptem. -Gilbert Cesbron


niektóre-kobiety-nazywają-dyskrecją-powtarzanie-sekretów-i-tajemnic-szeptem
Do Tajemnic Cytaty: Chłopiętom do sadu, białejgłowie do tajemnic, kosterze do pieniędzy nie powierzaj kluczy -Jan Żabczyc


chłopiętom-do-sadu-białejgłowie-do-tajemnic-kosterze-do-pieniędzy-nie-powierzaj-kluczy
Do Tajemnic Cytaty: To lepiej, że nieznane pozostanie nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała się powiększyć. -Bertold Brecht


to-lepiej-że-nieznane-pozostanie-nieznanym-ż-gdyby-ilość-tajemnic-miała-ę-powiększyć
Do Tajemnic Cytaty: Wszechświat jest pełen tajemnic, czekających cierpliwie, aż nasze zmysły wyostrzą się na tyle, by je dostrzec. -Eden Philpots


wszechświat-jest-peł-tajemnic-czekających-cierpliwie-aż-nasze-zmysły-wyostrzą-ę-na-tyle-by-dostrzec
Do Tajemnic Cytaty: Mało jest ludzi, którzy będąc w kłopocie o przedmiot do rozmowy, nie wydaliby najważniejszych tajemnic przyjaciół. -Friedrich Nietzsche


mało-jest-ludzi-którzy-będąc-w-kłopocie-o-przedmiot-do-rozmowy-nie-wydaliby-najważniejszych-tajemnic-przyjaciół
Do Tajemnic Cytaty: Nigdy nie było obyczajem dobrych władców dążenie do zgłębiania tajemnic rodzinnych i utrzymywanie w tym celu szpiegów. -Montesquieu


nigdy-nie-było-obyczajem-dobrych-władców-dążenie-do-zgłębiania-tajemnic-rodzinnych-i-utrzymywanie-w-tym-celu-szpiegów
Do Tajemnic Cytaty: Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie radości, tajemnic i zachęty. -Wladimir Lindeberg


nie-pracy-która-nie-zawierałaby-w-sobie-radoś-tajemnic-i-zachęty
Do Tajemnic Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn


sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
Do Tajemnic Cytaty: Liżę z pragnienia lu­bisz te pomruki drżę w oczekiwaniu za­nim Cię wezmę, bez tajemnic pochłaniam bezlitośnie głod­na Two­jej miłości ( za­biłam in­ne bez skru­pułów, to mo­ja zdo­bycz ) od­da­jesz mi wszystko wielbię... Tobie  -AMA


Do Tajemnic Cytaty: Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą. -Johann Wolfgang Goethe


Do Tajemnic Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno