Do Wiary Cytaty

Do Wiary Cytaty: mówi­li so­bie jak pięknie, nie do wiary ciut wiary brakło  -Cykam


mówi­li-so­bie-jak-pięknie-nie do wiary-ciut-wiary-brakło 
Do Wiary Cytaty: Miłość jest aktem wiary i kto ma mało wiary, ma mało miłości. -Erich Fromm


miłość-jest-aktem-wiary-i-kto-ło-wiary-ło-miłoś
Do Wiary Cytaty: Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary. -Stefan Wyszyński kard


dla-obrony-wiary-kośół-poświę-nawet-wolność-ale-dla-zachowania-wolnoś-nie-poświę-nigdy-wiary
Do Wiary Cytaty: Pożądanie silnej wiary nie jest dowodem silnej wiary, raczej jej przeciwieństwem. Kto ją posiada, ten może pozwolić sobie na piękny zbytek sceptycyzmu: gdyż jest dość pewny, dość mocny, dostatecznie do niej przywiązany. -Friedrich Nietzsche


Do Wiary Cytaty: Niewiara jest stałym cierniem wiary. -Peter Wust


niewiara-jest-stałym-cierniem-wiary
Do Wiary Cytaty: Miłość rodzi się z wiary w nieśmiertelność. -Fiodor Dostojewski


miłość-rodzi-ę-z-wiary-w-nieśmiertelność
Do Wiary Cytaty: U progu wiary stoi lenistwo umysłowe. -Anonim


u-progu-wiary-stoi-lenistwo-umysłowe
Do Wiary Cytaty: Wszelka wartościowa działalność jest działaniem z wiary. -Albert Schweitzer


wszelka-wartościowa-działalność-jest-działaniem-z-wiary
Do Wiary Cytaty: Każdemu dzieje się wedle wiary jego -Biblia


każdemu-dzieje-ę-wedle-wiary-jego
Do Wiary Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. -Franciszek Bacon


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-ją-umacniają
Do Wiary Cytaty: Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania. -Kazimierz Brodziński


niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
Do Wiary Cytaty: Cud jest na­jukochańszym dziec­kiem wiary. -Johann Wolfgang Goethe


Do Wiary Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją. -Lew Tołstoj


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-umacniają-ją
Do Wiary Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Do Wiary Cytaty: Życie składa się z przypływów i odpływów wiary i odwagi. -Erica Jong


Życie-składa-ę-z-przypływów-i-odpływów-wiary-i-odwagi
Do Wiary Cytaty: Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. -Umberto Eco


Śmiech-za­bija-strach-a bez-strachu-nie  wiary
Do Wiary Cytaty: Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia. -Anna Jokai


wyższą-szkołą-ludzi-łej-wiary-jest-demagogia
Do Wiary Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę