Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty

Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Wiktor Hugo


do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo


do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. -Ludwik Pasteur


miejcie-kult-wielkich-ludzi-i-wielkich-rzeczy
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich. -Arthur Schopenhauer


ma­li-ludzie-czer­pią-ol­brzy­mią-ra­dość-z błędów-i gaf-po­pełnianych-przez-ludzi-wielkich
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. -Ludwik Pasteur


jakąkolwiek-obierzecie-sobie-karierę-postawcie-sobie-w-niej-cel-wzniosły-miejcie-kult-wielkich-ludzi-i-wielkich-rzeczy
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Jedz mniej, bramy raju są wąskie. -Anonim


jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Jedz mniej! Bramy raju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym. -Matka Teresa z Kalkuty


i-ciebie-i-mnie-stworzono-do-wielkich-rzeczy-nie-stworzono-nas-byśmy-przeszli-przez-życie-bez-celu-a-ową-wielką-rzeczą-jest-kochać-i-być
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Blondynka - jedno ze szczytowych osiągnięć współczesnej chemii. -Krecia Pataczkówna


blondynka-jedno-ze-szczytowych-osiągnięć-współczesnej-chemii
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty:


obraz-samego-siebie-wyznacza-granice-osiągnięć
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Kto domaga się uznania, nie ma żadnych osiągnięć. -Tao - Te - King


Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli. -Charles Caleb Colton


z-dwóch-przyczyn-należy-czytać-życiorysy-wielkich-ludzi-przez-nich-samych-napisane-aby-ę-dowiedzieć-czym-byli-inni-i-czym-oni-sami-byli
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe. -Harold Taylor


Źródłem-wszelkich-osiągnięć-jest-wola-by-być-tak-dobrym-jak-to-tylko-możliwe
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Marny film nakręcany na podstawie głupiego scenariusza, to zjawisko normalne. Film przeciętny sfabrykowany z dzieła sztuki literackiej to kryminał! Obraza osiągnięć myśli ludzkiej! -Pola Negri


marny-film-nakręcany-na-podstawie-głupiego-scenariusza-to-zjawisko-normalne-film-przeciętny-sfabrykowany-z-dzieła-sztuki-literackiej-to-kryminał
Do Wielkich Osiągnięć Przez Wąskie Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid