Do nieba Cytaty

Do nieba Cytaty: Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno. -Deotyma


kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmego-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-samo-dno
Do nieba Cytaty: Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmeg nieba. Ale kiedy spadnie do piekła, to aż na same dno. -Deotyma


kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmeg-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-same-dno
Do nieba Cytaty: A ludzie rzekną, że nieba szaleją, a nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary. -Cyprian Kamil Norwid


a-ludzie-rzekną-że-nieba-szaleją-a-nieba-rzekną-że-przyszedł-dzień-wiary
Do nieba Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca


Do nieba Cytaty: Burza - trzęsienie nieba. -Jerzy Paczkowski


Do nieba Cytaty: Nie ma nieba bez zdrajców. -MyArczi


nie- nieba-bez-zdrajców
Do nieba Cytaty: Wielka jest obojętność nieba. -Decimus Junius Juvenalis


Do nieba Cytaty: Tęcza jest szalikiem nieba. -Ramon Gomez De La Serna


Do nieba Cytaty: Nie ma nieba bez zdrady. -MyArczi


Do nieba Cytaty: jeszcze trochę będzie jaśniej uto­niemy w ciepłych chwilach w gęstym wiet­rze magiczności w żywej tra­wy mezofilach ręką Bożą nakręceni za­tańczy­my w blas­ku nieba w ko­leżeństwie śpiewu ptaków nic nam już nie będzie trzeba w słońcu wiel­kim i milczacym za­sypa­ni czułościami nieba liznąć odrobinę nierozłącznie z uczuciami na­miętnością rozżarzeni w rytm od­dechów wzbierających co­raz bliżej do dzikości zmysłów pysznie buntujących tak niebiańsko poruszeni osu­niemy się na ziemię i w ko­bier­cu roślinności uga­simy gwiez­dną chemię  -kallka


Do nieba Cytaty: Zaczarowana, Twoją ma­giczną duszą. Do­tykam nieba. -cytlopka


zaczarowana-twoją-­giczną-duszą-do­tykam-nieba
Do nieba Cytaty: Spacerujemy Pod po­marańczą nieba Pri­ma Aprilis  -fyrfle


spacerujemy-pod-po­marańczą-nieba-pri­-aprilis 
Do nieba Cytaty: Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba. -Safona


wiem-że mo­-rę-nie dot­kną-nieba
Do nieba Cytaty: Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż. -Abraham a Santa Clara


Do nieba Cytaty: Miłość jest darem nieba, nadużyta - piekła! -Zygmunt Krasiński


Do nieba Cytaty: A jeśli ko­mu dro­ga ot­warta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie. -Jan Kochanowski


a śli-ko­mu-dro­ga-ot­warta-do nieba-tym-co służą-ojczyźnie
Do nieba Cytaty: Miłość to złote schody, po których serce wstępuje do nieba. -Emanuel Geibel


miłość-to-złote-schody-po-których-serce-wstępuje-do-nieba
Do nieba Cytaty: Katolik: człowiek, któremu się zdaje, że pójdzie do nieba. -Anonim


katolik-człowiek-któremu-ę-zdaje-że-pójdzie-do-nieba