Do potęgi Ciemnoty Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński
są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu. -Robert Anthony Salvatore
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Wszędzie, gdzie język upada, ściele się warstwa przyszłej ciemnoty, przyszłego idiotyzmu, a już teraźniejszego zepsucia. -Narcyza Żmichowska
wszędzie-gdzie-język-upada-ściele-ę-warstwa-przyszłej-ciemnoty-przyszłego-idiotyzmu-a-już-teraźniejszego-zepsucia
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura
zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim
jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura
ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Dzieje ludzkości są poniekąd dziejami morderstw popełnionych na płciowości: dziejami choroby i obłędu, ciemnoty i szaleństwa. -Emil Zegadłowicz
dzieje-ludzkoś-są-poniekąd-dziejami-morderstw-popełnionych-na-płciowoś-dziejami-choroby-i-obłę-ciemnoty-i-szaleństwa
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza. -Fiodor Dostojewski
ukryte-poczucie-potęgi-bywa-nieskończenie-rozkoszniejsze-ż-jawna-władza
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII
w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Czas może być nazwany
czas-może-być-nazwany-wiekiem-ciemnoty-nie-dlatego-że-nie-w-nim-światła-lecz-dlatego-że-ludzie-nie-chcą-go-zobaczyć
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który słucha, wymaga jej nawet u tego, który rozkazuje. Nie ma on roztrząsać, wątpić, rozumować, ma jeno chcieć. -Montesquieu
nieograniczone-posłuszeństwo-wymaga-ciemnoty-u-tego-który-słucha-wymaga-jej-nawet-u-tego-który-rozkazuje-nie-on-roztrząć-wątpić-rozumować
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia -prawdziwego poczucia spełnienia. -Anthony Robbins
tylko-którzy-nauczyli-ę-potęgi-szczerego-i-bezinteresownego-wkładu-w-życie-innych-doświadczają-największej-radoś-życia-prawdziwego
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam siebie prędzej nie osłabił. -Adam Naruszewicz
Żaden-kraj-cudzej-potęgi-nie-zwabił-który-sam-siebie-prędzej-nie-osłabił
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: W naszej epoce, epoce potęgi atomowej, byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII
w-naszej-epoce-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt
Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. -Alojzy Feliński
boże-coś-polskę-przez-tak-długie-wieki-otaczał-blaskiem-potęgi-i-chwały-przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-nam-wróć
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Nie ma na ziemi nic, co by nie ujawniało albo niemocy człowieka bez Boga, albo potęgi człowieka z Bogiem. -Blaise Pascal
nie-na-ziemi-nic-co-by-nie-ujawniało-albo-niemocy-człowieka-bez-boga-albo-potęgi-człowieka-z-bogiem
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Przeciętny Polak nie ma w sobie krzty mistycyzmu w stosunku do potęgi pieniądza. Lubi dobrze zjeść, wypić, pokazać się, spędzić życie w wygodzie i zostawić coś tam dzieciom. W waszych rękach pieniądz się nie płodzi, nie kochacie go. -Andrzej Strug
Do potęgi Ciemnoty Cytaty: Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy. -Bruno