Do przodu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do przodu Cytaty: Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy. -Ezop
każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Do przodu Cytaty: Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy. -Ezop
każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Do przodu Cytaty: Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu. -Escriva de Balaguer
Do przodu Cytaty: Diabeł nig­dy nie przychodzi z przodu. -Josemaría Escrivá de Balaguer
Do przodu Cytaty: Nie możesz iść do przodu, patrząc w tył. -Kostis Palamas
nie-możesz-iść-do-przodu-patrząc-w-tył
Do przodu Cytaty: Front nie zaw­sze jest z przodu. -Piotr Szreniawski
Do przodu Cytaty: Z życiem jak ze scho­dami. W dół ale do przodu. -never
z życiem-jak ze scho­dami-w dół-ale-do przodu
Do przodu Cytaty: ''Praw­dzi­wi przy­jaciele dźgają Cię od przodu.''  -Jonathan Davis
''praw­dzi­wi-przy­jaciele-dźgają-cię-od przodu'' 
Do przodu Cytaty: Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. -Johann Wolfgang von Goethe
Do przodu Cytaty: ...zdjęcia zaw­sze zos­taną w miejscu A my pójdziemy do przodu. -AnDree
zdjęcia-zaw­sze-zos­taną-w miejscu-a-my pójdziemy-do przodu
Do przodu Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Do przodu Cytaty: Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-999-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Do przodu Cytaty: Trzeba patrzeć do przodu, nie do tyłu, bo inaczej życie mijałoby na płaczu. -Zofia Kucówna
trzeba-patrzeć-do-przodu-nie-do-tyłu-bo-inaczej-życie-mijałoby-na-płaczu
Do przodu Cytaty: Głupota pcha do przodu, by być widoczną. Mądrość zostaje w tyle, by widzieć. -Sylvana Carmen
głupota-pcha-do-przodu-by-być-widoczną-mądrość-zostaje-w-tyle-by-widzieć
Do przodu Cytaty: Praw­dzi­wi przy­jaciele wbi­jają ci nóż tyl­ko od przodu. -Jonathan Davis
praw­dzi­wi-przy­jaciele-wbi­jają- nóż-tyl­ko-od przodu
Do przodu Cytaty: Ludzkość nieustannie kroczy do przodu, lecz człowiek ciągle pozostaje taki sam. -Johann Wolfgang Goethe
ludzkość-nieustannie-kroczy-do-przodu-lecz-człowiek-ągle-pozostaje-taki-sam
Do przodu Cytaty: Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-dziewięć-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Do przodu Cytaty: Kon­tro­wer­sja to głośny mo­nolog od­ważne­go na te­maty tabu. Pcha świat do przodu. -daniello
kon­tro­wer­sja-to głośny-mo­nolog-od­ważne­go-na te­maty-tabu-pcha-świat-do przodu
Do przodu Cytaty: Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi. -Wilhelm Raabe
pokój-nosimy-jak-szatę-która-z-przodu-cerujemy-podczas-gdy-z-tyłu-ę-rozłazi
Do przodu Cytaty: Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło. -Magdalena Samozwaniec
lepiej-gdy-ę-zaczepią-z-tyłu-a-przeproszą-z-przodu-ż-gdyby-ę-to-nigdy-nie-zdarzyło
Do przodu Cytaty: Uczenie się jest podobne do wiosłowania pod prąd, nie płynąć do przodu, znaczy być znoszonym w dół. -przysłowie chińskie
uczenie-ę-jest-podobne-do-wiosłowania-pod-prąd-nie-płynąć-do-przodu-znaczy-być-znoszonym-w-dół
Do przodu Cytaty: Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
Do przodu Cytaty: Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu. -Paulo Coelho
pielęgnuj-swoje-marzenia-trzymaj-ę-swoich-ideałów-maszeruj-śmiało-według-muzyki-którą-tylko-ty-słyszysz-wielkie-biografie-powstają-z
Do przodu Cytaty: Talent bez dyscypliny jest jak ośmiornica na wrotkach. Jest dużo ruchu, ale nigdy nie wiadomo czy do przodu, w tył, czy też w bok -H. Jackson Brown Jr
talent-bez-dyscypliny-jest-jak-ośmiornica-na-wrotkach-jest-żo-ruchu-ale-nigdy-nie-wiadomo-czy-do-przodu-w-tył-czy-też-w-bok
Do przodu Cytaty: rozkładam na części pierwsze nawarstwione z rdza­wym nalotem zwiększam objętość tracąc ją w sobie bezpowrotnie ilek­roć zmniej­szam odległość nie brnę ku tobie zmieniony pun­kt przyp­ra­wia o trzeźwość małymi kroczkami ale do przodu  -Papużka
Do przodu Cytaty: Wszystko startuje gna do przodu wierząc Ze gdzieś jest meta na której można być pierwszym obiecując wszech światu zwycięstwo tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie jednak czasem wygrywają ci ktorzy nie drgną nawet powieką Z kalendarza
Do przodu Cytaty: szu­kasz ekspresji w nud­nym życiu w dniach rozciągniętych aż po horyzont w od­bitkach ludzi o sza­rych twarzach w krop­lach potu co ciało chłodzi to twoich wy­borów droga niepew­nych kroków ucie­czki od wyzwań jeśli szukasz życia kolorów zbierz swą odwagę ruszaj do przodu śmiało podejmuj lo­su wyzwania życie ciekawsze będzie na pweno zab­raknie cza­su na wahania *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Do przodu Cytaty: Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu. -Robert Anthony Salvatore
Do przodu Cytaty: cze­mu zam­knęłaś drzwi nikt cię nie goni z bo­jaźnią pat­rzysz na boki jak­byś się bała pogoni nau­czo­na doświad­czeń szeregiem usiłujesz uciec przed oko­liczności zbiegiem wyjdź do przodu zaufaj sobie kreuj okoliczności sprzy­jające tobie uśmie­chaj się do życia łap naj­drob­niej­szą chwilę radości dużą czy małą graj va­bank śmiało kto wie ile nam na tym świecie życia zostało *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77