Do siebie świata Cytaty

Do siebie świata Cytaty: Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie. -Mian Mian


jeśli-tyl­ko-będziemy-­lić ę-moc­no-do siebie-możemy-ut­ra­ć-całą-resztę-świata-ale-przy­naj­mniej-na zaw­sze-zacho­wamy-siebie
Do siebie świata Cytaty: Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. -Władysław Biegański


jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie
Do siebie świata Cytaty: Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać. -Karol Irzykowski


najstraszniejsze-jest-nienawidzić-siebie-wstydzić-ę-siebie-a-jednak-nie-móc-od-siebie-uciec-wciąż-do-siebie-wracać-i-dlatego-siebie
Do siebie świata Cytaty: Miarą naszej miłości ma być miłość, ja­kiej dla siebie ocze­kuje­my od całego świata. -Stefan Wyszyński


miarą-naszej-miłoś- być-miłość-ja­kiej-dla-siebie-ocze­kuje­my-od całego-świata
Do siebie świata Cytaty: Największe odkrycie moich czasów to prawda, że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata. -William James


największe-odkrycie-moich-czasów-to-prawda-że-człowiek-może-zmienić-siebie-zmieniając-swój-stosunek-do-świata
Do siebie świata Cytaty: Dob­rzy ludzie nig­dy o siebie nie dbają. Tak jak­by nap­rawdę nie by­li dla te­go świata. -Maria Dąbrowska


dob­rzy-ludzie-nig­dy-o siebie-nie dbają-tak jak­by-nap­rawdę-nie by­li-dla-te­go-świata
Do siebie świata Cytaty: Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata. -Maria Dąbrowska


dobrzy-ludzie-nigdy-o-siebie-nie-dbają-tak-jakby-naprawdę-nie-byli-dla-tego-świata
Do siebie świata Cytaty: Choć tak łatwo uporządkować dowolne odcinki przeszłości i rozmieścić je w dziejach świata sensownie i pięknie, żadna teraźniejszość nie potrafi zaszeregować samej siebie. -Herman Hesse


choć-tak-łatwo-uporządkować-dowolne-odcinki-przeszłoś-i-rozmieść-w-dziejach-świata-sensownie-i-pięknie-żadna-teraźniejszość-nie-potrafi
Do siebie świata Cytaty: Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych. -George Bernard Shaw


człowiek-rozsądny-przystosowuje-ę-do-świata-nierozsądny-stara-ę-przystosować-świat-do-siebie-stąd-wszelki-postęp-pochodzi-od
Do siebie świata Cytaty: Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileusz


winniśmy-trzymać-ę-świata-zmysłów-a-nie-świata-papierowego
Do siebie świata Cytaty: Win­niśmy trzy­mać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileo Galilei (Galileusz)


Do siebie świata Cytaty: Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata. -opuszczona


wrółeś-ale-nie do mnie-tyl­ko-do te­go-świata-w którym żyjesz-ty-ja i reszta-świata
Do siebie świata Cytaty: Dla każde­go z nas ko­niec świata na­dej­dzie z chwilą nasze­go umiera­nia. In­ne­go końca świata nie będzie. -Mateusz Piecki Schizoidalny


dla-każde­go-z nas-ko­niec-świata-na­dej­dzie-z chwilą-nasze­go-umiera­nia-in­ne­go końca-świata-nie będzie
Do siebie świata Cytaty: Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. -George Bernard Shaw


człowiek-rozsądny-dostosowuje-ę-do-świata-człowiek-nierozsądny-usiłuje-dostosować-świat-do-siebie-dlatego-wielki-postęp-dokonuje-ę
Do siebie świata Cytaty: Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, które przygarniają do siebie i spalają w miłości wszelką samotność świata. -Chiara Lubich


pozwól-mi-panie-być-w-świecie-dotykalnym-sakramentem-twej-miłoś-być-twymi-ramionami-które-przygarniają-do-siebie-i-spalają-w-miłoś-wszelką
Do siebie świata Cytaty: Biada temu, kto pychą swoją wszystko mierzy i dba tylko o siebie i ku sobie garnie! Pychę nędza odważy i w sądzie zadzierży, a miłości kto nie miał, schodzi z świata marnie. -Wincenty Pol


biada-temu-kto-pychą-swoją-wszystko-mierzy-i-dba-tylko-o-siebie-i-ku-sobie-garnie-pychę-nędza-odważy-i-w-sądzie-zadzierży-a-miłoś-kto-nie
Do siebie świata Cytaty: Cza­sem człowiek mu­si odejść z da­la od in­nych ludzi, od te­go całego zgiełku, by od­kryć sa­mego siebie, bez pod­szeptów, rozmów z in­ny­mi... To czas by pos­ta­wić na roz­mowę z włas­nym


Do siebie świata Cytaty: To­bie wie­cznie tyl­ko Ty sam w tej swo­jej cias­nej głowie... ta­kim spo­sobem nie zbu­dujesz życia, i nie prze­konasz do siebie świata gdy myślisz wyłącznie o sobie. -arcadias


to­bie-wie­cznie-tyl­ko-ty sam-w tej swo­jej-cias­nej-głowie-­kim-spo­sobem-nie zbu­dujesz-życia-i-nie prze­konasz-do siebie