Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty

Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: echo winy nie pos­prząta mieszkania nie pod­le­je kwiatów nie przy­tuli ciepłem dłoni do snu sa­mot­ny aro­mat za­parzo­nej kawy nie wskrze­si i nie posłodzi piękne­go dnia jutra ---------------------- widziałem na spacerze   -wdech


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski


tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Malachitowe od­bi­cie taf­li wody. Niebo się pat­rzy... Ni­by osobno, a jed­nak zaw­sze razem. Men­talny do­tyk. De­likat­ny szept, za­myśle­ni w sobie. Niematerialność. Dnia kolorytem, uczu­ciami zmieszani. Bar­wy tęskno­ty. Niemym obiegiem prze­kazy­wane wieści. Snu ko­relac­ja. Długie czekanie, grzmo­tem błogosławieni. Deszczo­wa jedność. ...bo na­wet na pus­tynnej oazie, kiedyś mu­si spaść krop­la z nieba. -Papużka


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Siedzie,chodzę,biegne nie widzę, nie czuje, słyszę dźwięk ciszy w mo­jej głowie bez­radność dnia dzisiejszego op­ty­mizm jutra nie widzę, nie czu­je Ciebie słyszę nie przer­waną ciszę naszych serc z nadzieją op­ty­miz­mu jutra zobaczyłam poczułam usłyszałam dwa równo­mier­ne ,moc­ne bi­cia serc two­je i jej ale nie moje  -KlauDii


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . -Cyprian Kamil Norwid


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Grozą jutra: rezerwaty ideałów. -Anonim


grozą-jutra-rezerwaty-ideałów
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Starość zamiast jutra posiada wczoraj. -Alfred Konar


starość-zamiast-jutra-posiada-wczoraj
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Spodziewaj się lep­sze­go jutra. -Horacy


spodziewaj ę-lep­sze­go-jutra
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Odłóż do jutra, to czego nie powinnaś robić dzisiaj! -Dorothy Parker


odłóż-do-jutra-to-czego-nie-powinnaś-robić-dzisiaj
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Wołamy o Polskę jutra, nie wyczerpawszy tematu jej teraźniejszości. -Zbigniew Waydyk


wołamy-o-polskę-jutra-nie-wyczerpawszy-tematu-jej-teraźniejszoś
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: W imię naszego jutra - spalimy Rafaela, zniszczymy muzea, rozdepczemy kwiaty sztuki. -Władimir Kiriłow


w-imię-naszego-jutra-spalimy-rafaela-zniszczymy-muzea-rozdepczemy-kwiaty-sztuki
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Jeśli każde­go dnia będziesz wra­cał do te­go co było, nig­dy nie poz­nasz sma­ku *lep­sze­go jutra*... -kate-em


jeśli-każde­go-dnia-będziesz-wra­cał-do te­go-co było-nig­dy-nie poz­nasz-sma­ku-lep­sze­go-jutra
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Krytyk powinien być otwartą źrenicą prawd jutra, zamkniętą źrenicą kłamstw wczorajszych. -Adolf Nowaczyński


krytyk-powinien-być-otwartą-źrenicą-prawd-jutra-zamkniętą-źrenicą-kłamstw-wczorajszych
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Głupoty wczorajsze mogą okazać się mądrościami jutra. I odwrotnie. Nie ma mądrości nie związanej z czasem. -Anita


głupoty-wczorajsze-mogą-okazać-ę-mądrościami-jutra-i-odwrotnie-nie-mądroś-nie-związanej-z-czasem
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Może które­goś jutra Słońce znów obudzi mnie pro­mieniami przez okno Dziś us­ta mam słone od mar­twej miłości... -Andrea


może-które­goś-jutra-słoń-znów-obudzi-mnie-pro­mieniami-przez-okno-dziś-us­-mam-słone-od-mar­twej-miłoś
Do snu Tęskno­ty Jutra  Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas