Do stracenia Cytaty

Do stracenia Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


Do stracenia Cytaty: Jeśli nie masz nic do stracenia odpręż się. -Hill


jeśli-nie-masz-nic-do-stracenia-odpręż-ę
Do stracenia Cytaty: Ci, co życia nie znają, ci, co je poznali aż do stracenia ostatniej nadziei, aż do odzyskania najpierwszej spokojności, ci lubią bajki cudowne. -Narcyza Żmichowska


ci-co-życia-nie-znają-co-poznali-aż-do-stracenia-ostatniej-nadziei-aż-do-odzyskania-najpierwszej-spokojnoś-lubią-bajki-cudowne
Do stracenia Cytaty: Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia. -Janis Joplin


wolność-to-tylko-jeszcze-jedno-słowo-dla-tych-którzy-nie-mają-już-nic-do-stracenia
Do stracenia Cytaty: Wol­ność to tyl­ko in­ne ok­reśle­nie te­go, że się nie ma nic do stracenia. -Janis Joplin


wol­ność-to tyl­ko-in­ne-ok­reś­nie-te­go-że ę-nie  nic-do stracenia
Do stracenia Cytaty: Mówiąc pros­tym i nieza­wiłym słowem. Pos­taw wszys­tko na jedną kartę, prze­cież nie masz nic do stracenia. -MadeleineC


mówiąc-pros­tym-i nieza­wiłym-słowem-pos­taw-wszys­tko-na jedną-kartę-prze­cież-nie masz-nic-do stracenia
Do stracenia Cytaty: Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia. -Thomas Stearns Eliot


uchroń-mnie-przed-wro­giem-który- coś-do zys­ka­nia-i przed-przy­jacielem-który- coś-do stracenia
Do stracenia Cytaty: To czas, kochanie, Ro­bi swoje, Trak­tu­je nas jak gości, On nie ma złudzeń, ani pytań I żad­nych wątpliwości. Bo czas nie pyta Tyl­ko płynie I twarze wokół zmienia, Aż nag­le widzisz Jak go mało Zos­tało do stracenia. -Magdalena Czapińska


Do stracenia Cytaty: Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia  -AnTyKwA


Do stracenia Cytaty: Czte­ry kąty pomieszczenia Prze­cież nie ma nic do stracenia Na­pisałeś list pożegnalny Powód uczyn­ku, zbyt pros­ty, banalny Widzisz siebie od boku Su­mujesz wszys­tkie sumy Czar­na fi­rana od zmroku Jest to mo­ment zadumy Ret­rospek­cja? Jak slajd filmowy Czu­jesz mat­czy­ny dotyk Nag­ro­bek marmurowy Eufo­ria, pier­wszy erotyk Twój pier­wszy pocałunek Wewnątrz pier­wsza rana Pier­wszy moc­ny trunek Myśl nierozwierana Od­chy­lasz głowę Gdzie jes­teś Ojcze? Szep­czesz bezgłośnie Myśli bar­dziej mroczne Ból w końcu zanikł Czte­ry kąty otchłani Głos twych myśli zamilkł Sen przy­musem zesłany  -Johnathan