Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia
tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers
pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin
bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. -Matołek
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ... -Cykam
wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nieobec­ność świadków nasze­go życia. Oto naj­większa sa­mot­ności trwoga…  -Papillondenuit
nieobec­ność-świadków-nasze­go-życia-oto-naj­większa-­­noś-trwoga 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach. -Jan Grzegorczyk
nasze-­­noś-spot­kały ę-jak pta­ki-w lo­cie-i za­raz-pof­runą-w swoich-kierunkach
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Wiatr dośpiewał cel Spoj­rze­niem musnął jej ust Sa­mot­ności kres Krys­ty­na Sz. 10.01.2015r. -krysta
wiatr-dośpiewał-cel-spoj­rze­niem-musnął-jej-ust-sa­­noś-kres-krys­ty­na-sz-10012015r
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Na­wet, jeżeli wie­działeś, że ta oso­ba jest zła... to jej pot­rze­bujesz, bo ona tłumi ból sa­mot­ności. -Gaara  -Masashi Kishimoto
na­wet-żeli-wie­działeś-że  oso­ba-jest zła-to jej-pot­rze­bujesz-bo ona-tłumi-ból-­­noś-gaara 
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Za­pyta­ny: Czy miłość rozświet­la mro­ki sa­mot­ności? od­parłem: Te­go nie wiem, ale gdy jes­tem w tłumie ra­zi mnie mo­ja samotność. -Silvidian
za­pyta­ny-czy-miłość-rozświet­-mro­ki-­­noś-od­łem-te­go-nie wiem-ale-gdy-jes­tem-w tłumie-ra­zi-mnie-mo­ja-samotność
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: - Co ty wiesz o sa­mot­ności? - za­pytał za­kurzo­ny miś leżący ko­lej­ny rok gdzieś na pa­rape­cie w swoim pry­wat­nym getcie. -Wybrakowana
 co ty wiesz-o ­­noś- za­pytał-za­kurzo­ny-miś-żący-ko­lej­ny-rok-gdzieś-na pa­rape­cie-w swoim-pry­wat­nym-getcie
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Dwie sa­mot­ności, jak złączą us­ta, po­win­ny lgnąć do siebie niepow­strzy­manie, nie tra­cić cza­su na czcze gadanie. -RedRose
dwie-­­noś-jak złączą-us­-po­win­ny-lgnąć-do siebie-niepow­strzy­manie-nie tra­ć-cza­su-na czcze-gadanie
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: żeg­naj, pro­myku słońca. Nig­dy nie do­sięgnie mnie już twój smutek. Po­godziły się me skłóco­ne osobowości, to nad­miaru sa­mot­ności ich jest skutek. To koniec. Nie pot­rze­buję cię! Ani ni­kogo in­ne­go niż siebie samej. Pop­rostu ... muszę wędro­wać sa­mot­nie przez mrok, w które­go jes­tem środku, wca­le nie kłamię. A grzechy ... są już ob­ce mi. -Angelique Cruelty
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nie zna sma­ku praw­dzi­wego życia, kto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał. -Edward Stachura
nie-zna-sma­ku-praw­dzi­wego-życia-kto-przez-­nel-­­noś ę-nie przeczołgał
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Ten po­całunek był w mo­jej sa­mot­ności tym, czym jest łyk wo­dy w środ­ku gorące­go dnia. Nie wpadłam tyl­ko na jed­no – że wo­da może być zatruta. -Gold Fishy
ten-po­całunek-był-w mo­jej-­­noś-tym-czym-jest łyk-wo­dy-w środ­ku-gorą­go-dnia-nie-wpadłam-tyl­ko-na jed­no- że wo­da-może
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals
płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Porozmawiaj. Mów do mnie.. Posłuchaj.. Nie poz­wa­laj z po­wodu dos­kwierającej sa­mot­ności znów krztu­sić się tym ohyd­nym sza­rym dymem... -Lanni
porozmawiaj-mów-do mnie-posłuchaj-nie-poz­wa­laj-z po­wodu-­kwierającej-­­noś-znów-krztu­ć ę-tym-ohyd­nym-sza­rym-dymem
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności. -William Bennett
pos­taw-przed-sobą-jeszcze-większe-wyz­wa­nia-ż-te-którym próbu­jesz-spros­ć-a roz­wi­niesz-zdol­noś-ko­nie­czne-do po­kona­nia
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Za li­teratkę i po­lonis­tkę się miała A fik­cji od rzeczy­wis­tości nie odróżniała I tak w ow­czym pędzie się zagalopowała Że poślu­bioną sa­mot­ności została  -filutka
za li­teratkę-i po­lonis­tkę ę-miała-a-fik­cji-od rzeczy­wis­toś-nie odróżniała-i-tak-w ow­czym-pędzie ę-zagalopowała-Że
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin
sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Złudze­nia to rzecz pas­kudna. Zwłaszcza u ko­biet pot­ra­fią żyć dłużej, niż trwa najdłuższa menopauza. -Barbara Kosmowska
złudze­nia-to rzecz-­kudna-zwłaszcza u ko­biet-pot­ra­fią-żyć-dłużej-ż-trwa-najdłuższa-menopauza
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Sa­mot­ność jest la­tar­nią na ska­lis­tym cyp­lu człowieczeństwa. -Roman Brandstaetter
sa­­ność-jest ­tar­ą-na ska­lis­tym-cyp­lu-człowieczeństwa
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?  -Olga Tokarczuk
czy-można-opo­wie­dzieć-ból-głowy-al­bo-lęk-który-zak­leszcza-ser­-ż-przed-zaśęciem-al­bo-uczu­cie-nies­kończo­nej-­­noś-gdy
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Nakładam so­bie podkład sztucznej ra­dości, po­sypuję so­bie twarz pud­rem uda­wanej przy­ziem­ności. Po­liczki uraczę różem ni­by skrom­ności, oczy pod­kreślę czer­nią by uwięzić łzy,a tyl­ko ust nie po­ciągnę błyszczy­kiem, bo nie mogłabym znieść te­go, że i one kłamią gdy wychodzą ze mną w świat. -loquentia
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Do trwa­nia W sa­mot­ności Cytaty: Sy­pial­nia małżeńska to współżycie bru­tal­ności i męczeństwa. -Karl Kraus
sy­pial­nia-łżeńska-to współżycie-bru­tal­noś-i męczeństwa