Do uczniów Cytaty

Do uczniów Cytaty: Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. -Indira Gandhi


historia-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-najgorszych-uczniów
Do uczniów Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Do uczniów Cytaty: Czas to dobry nauczyciel. Szkoda tylko, że uśmierca swoich uczniów. -Kurt Goetz


czas-to-dobry-nauczyciel-szkoda-tylko-że-uśmierca-swoich-uczniów
Do uczniów Cytaty: Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-to-wielki-nauczyciel-niestety-zabija-wszystkich-swoich-uczniów
Do uczniów Cytaty: Nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów jest tylko człowiekiem. -Anonim


nauczyciel-który-nie-cierpliwoś-dla-swoich-uczniów-jest-tylko-człowiekiem
Do uczniów Cytaty: Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
Do uczniów Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Do uczniów Cytaty: Nie ma człowieka tak obłąkanego, by nie znalazł uczniów i naśladowców. -Daniel Rops


nie-człowieka-tak-obłąkanego-by-nie-znalazł-uczniów-i-naśladowców
Do uczniów Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Do uczniów Cytaty: O lekarzu świadczy opinia chorych, o nauczycielu – uczniów. A o człowieku posługującym się zawodowo piórem – czytelników. Debiutowałem jako dwudziestoletni dziennikarz w katolickiej prasie w podziemiu niepodległościowym w latach II Wojny Światowej, a mając lat dwadzieścia dwa – także w prasie Armii Krajowej. Pracuję więc piórem już prawie sześćdziesiąt pięć lat. Napisałem sporo rzeczy [...] -Władysław Bartoszewski


Do uczniów Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz


bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli