Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty

Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu. -Sun Tzu


mistrz-walki-osiąga-zwycięstwo-bez-gniewu
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki. -Sun Tzu


najwyższym-osiągnięciem-jest-pokonać-wroga-bez-walki
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą. -Anonim


największe-zagrożenie-na-polu-walki-stanowi-oficer-z-mapą
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Alpinizm to wentyl dla ludzi odczuwających potrzebę walki. -Wanda Rutkiewicz


alpinizm-to-wentyl-dla-ludzi-odczuwających-potrzebę-walki
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki. -Franz Kafka


jedną-z-najbardziej-skutecznych-pokus-zła-jest-wezwanie-do-walki
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Z walki ludu z wyższymi klasami pochodzą wszystkie prawa wydane w interesie wolności. -Niccolo Machiavelli


z-walki-ludu-z-wyższymi-klasami-pochodzą-wszystkie-prawa-wydane-w-interesie-wolnoś
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem. -Eliza Orzeszkowa


dusza-ludzka-dwa-tylko-stany-jest-polem-walki-lub-pobojowiskiem
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma. -Emil Ludwig


gdy-dwóch-podzieli-ę-światem-to-ostatecznie-przyjdzie-do-walki-między-obydwoma
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki. -Agrippa Von Nettesheim


muzyka-uspokaja-umysł-ułatwia-wzlot-myśli-a-gdy-trzeba-pobudza-do-walki
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę ale to na­wet dobrze po­nieważ długo będę spadała za­nim sięgnę dna   -motylek96


zos­łam-rzu­cona-na głęboką-wodę-ale-to na­wet-dobrze-po­nieważ-długo-będę-spadała-za­nim-ęgnę-dna- 
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Dusza ludzka zna dwa tylko stany; jest polem walki lub pobojowiskiem. -Eliza Orzeszkowa


dusza-ludzka-zna-dwa-tylko-stany-jest-polem-walki-lub-pobojowiskiem
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: To nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi, ale ta, której nie zaufano. -Indygoo


to nie od­rzu­cona-miłość-naj­bar­dziej-cier­pi-ale-której nie zaufano
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość. -Torquato Tasso


bez­powrot­nie-stra­cona-jest każda-chwi­-której nie wy­pełnia-miłość
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Przeszedłeś przez życie bez walki. Nikt się nie dowie, ani nawet ty sam, co potrafisz. -Seneka


przeszedłeś-przez-życie-bez-walki-nikt-ę-nie-dowie-ani-nawet-ty-sam-co-potrafisz
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Ludzki charakter jest Naturą w jej najwyższej formie. Żadnej korzyści nie osiągnie się z naśladowania go lub walki z nim. -Ralph Waldo Emerson


ludzki-charakter-jest-naturą-w-jej-najwyższej-formie-Żadnej-korzyś-nie-osiągnie-ę-z-naśladowania-go-lub-walki-z-nim
Do walki Ma­hat­my Ut­ra­cona Cytaty: Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. -Paul Michael Zulehner