Do­koła Której wiszą Cytaty

Do­koła Której wiszą Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Do­koła Której wiszą Cytaty: No­we koła skrzypią. -Samuel Adalberg


Do­koła Której wiszą Cytaty: Twarz - to co wy­rosło do­koła nosa. -Julian Tuwim


twarz- to co wy­rosło-do­koła-nosa
Do­koła Której wiszą Cytaty: Dla so­koła las niestraszny. -Stanisław Brzozowski


Do­koła Której wiszą Cytaty: Są i ta­kie koła ra­tun­ko­we, które ciągną na dno. -Wiesław Trzaskalski


są i ­kie-koła-ra­tun­ko­we-które-ągną-na dno
Do­koła Której wiszą Cytaty: ja­ja mi wiszą cza­sem ster­czą nabrzmiałe zrównoważone  -Cykam


ja­ja-mi wiszą-cza­sem-ster­czą-nabrzmiałe-zrównoważone 
Do­koła Której wiszą Cytaty: Miłosny topielec: Tu nie pomogą koła, wiosła - fala zalała go miłosna. -Mieczysław Michał Szargan


miłosny-topielec-tu-nie-pomogą-koła-wiosła-fala-zalała-go-miłosna
Do­koła Której wiszą Cytaty: Cza­sem bra­kuje napędu na dwa koła, po szklan­ce życia ciężko się poruszać... 06.02.13  -Papużka


cza­sem-bra­kuje-napę-na dwa-koła-po szklan­-życia-ężko ę-poruszać-060213 
Do­koła Której wiszą Cytaty: Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... -Bolesław Prus


człowiek-jest wte­dy-naj­szczęśliw­szy-kiedy-do­koła-siebie-widzi-to-co no­-w so­bie-samym
Do­koła Której wiszą Cytaty: Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams


nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
Do­koła Której wiszą Cytaty: Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Do­koła Której wiszą Cytaty: Wiesz, wszedzie do oko­la na scianach mo­jego po­koju wisza ob­razki Piot­ru­sia Pa­na. Przeczy­talem wszys­tko co na­pisal Bar­rie. I cal­ko­wicie iden­ty­fiku­je sie z Piot­ru­siem Pa­nem, za­gubionym chlop­cem z nibylandii. -Michael Jackson


Do­koła Której wiszą Cytaty: Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami. -Elina Vincent


Do­koła Której wiszą Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin


Do­koła Której wiszą Cytaty: Jak się masz Ukochana? Ja­ka u Ciebie pogoda? U mnie w słoneczne dnie Pa­da deszcz bez Ciebie Niech te chmu­ry wiszą A To­bie ptaszki świergocą Niech pa­da u mnie deszcz Ty w słońca blas­ku ra­dość nieś   -M44G


Do­koła Której wiszą Cytaty: Kiedy w roz­mo­wie, której słucha­my, zaczy­nają nas gniewać ab­surdy, na­leży so­bie wyob­ra­zić, że jest to sce­na ko­mediowa, w której występują dwaj głupcy. -Arthur Schopenhauer


kiedy-w roz­mo­wie-której słucha­my-zaczy­nają-nas-gniewać-ab­surdy-na­ży-so­bie-wyob­ra­zić-że jest to sce­na-ko­mediowa
Do­koła Której wiszą Cytaty: Wśród ziele­ni na szpagacie Aby wys­chnąć wiszą ga­cie W słon­ku up­strzo­ne muchami Wiatr je pieści podmuchami Schnie bieliz­na na szpagacie Pies do muchy właśnie skacze Jak dos­koczy pod­rze gacie… Wiatr i muchy Podżegacze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Do­koła Której wiszą Cytaty: Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie prze­mie­rzył i na której by nie szedł z nami. -Dietrich Bonhoeffer


bóg-nie każe-nam-iść-żadną-drogą-której by on sam-nie prze­mie­rzył-i na której by nie szedł-z nami