Do­powie­dzeń Cytaty

Do­powie­dzeń Cytaty: Ka­ruze­la znów Niedo­powie­dzeń słów stos Wiele zostało K.A.Sz. 19.11.2015r. -Cris


ka­ruze­-znów-niedo­powie­dzeń-słów-stos-wiele-zostało-kasz-19112015r
Do­powie­dzeń Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Do­powie­dzeń Cytaty: Dla dżen­telme­na codzien­nie jest Dzień Kobiet. -Janina Ipohorska


dla-dż­telme­na-codzien­nie-jest dzień-kobiet
Do­powie­dzeń Cytaty: Dżen­telmen nie po­wienien opo­wiadać na pra­wo i le­wo, jak dba o formę. -M » Haruki Murakami » O czym mówię


Do­powie­dzeń Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand


dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Do­powie­dzeń Cytaty: No­wojor­ski Daily News su­gero­wał, że moją naj­większą zbrod­nią wo­jenną było to, iż nie po­pełniłem sa­mobójstwa jak przys­tało dżen­telme­nowi. Wy­nikałoby z te­go, że Hit­ler był dżentelmenem. -Kurt Vonnegut


Do­powie­dzeń Cytaty: Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.)  -Autor nieznany


Do­powie­dzeń Cytaty: Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdy -Cyceron


wróg-zawsze-powie-prawdę-przyjaciel-nigdy
Do­powie­dzeń Cytaty: Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę! -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Do­powie­dzeń Cytaty: Wszystko, cokolwiek się powie o kobiecie, jest prawdą. -Honore de Balzac


wszystko-cokolwiek-ę-powie-o-kobiecie-jest-prawdą
Do­powie­dzeń Cytaty: Wszystko, cokolwiek się powie o kobiecie, jest prawdą -Honoré de Balzac


wszystko-cokolwiek-ę-powie-o-kobiecie-jest-prawdą
Do­powie­dzeń Cytaty: Twoje serce jest żywe. Słuchaj nadal, co powie. -Paulo Coelho


twoje-serce-jest-żywe-słuchaj-nadal-co-powie
Do­powie­dzeń Cytaty: Nie przek­rzyczysz praw­dy wy­powie­dzianej szep­tem.    -never


nie-przek­rzyczysz-praw­dy-wy­powie­dzianej-szep­tem-  
Do­powie­dzeń Cytaty: Twój stary, dobry przyjaciel powie ci prawdę o twojej szarlotce. -Pam Brown


twój-stary-dobry-przyjaciel-powie-prawdę-o-twojej-szarlotce
Do­powie­dzeń Cytaty: wszyt­ko zostało wy­powie­dziane z nazwy układ wzo­rowy   -Cykam


wszyt­ko-zostało-wy­powie­dziane-z nazwy-układ-wzo­rowy- 
Do­powie­dzeń Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Do­powie­dzeń Cytaty: Naj­bar­dziej ra­nią słowa wy­powie­dziane z ust najbliższych. -PróbujPatrzećKolorowo


naj­bar­dziej-ra­ą-słowa-wy­powie­dziane-z ust-najbliższych
Do­powie­dzeń Cytaty: Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie powie


człowiek-który-podjął-decyzję-by-zwyciężyć-nigdy-nie-powie-niemożliwe