Do­tyk Subtelny Jest Cytaty

Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Kobieta jest jak lilia: subtelny nie ośmieli się jej dotknąć - ale przyjdzie osioł i ją zeżre. -Anonim


kobieta-jest-jak-lilia-subtelny-nie-ośmieli-ę-jej-dotknąć-ale-przyjdzie-osioł-i-ją-zeżre
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Wielu mężczyzna ma bardzo subtelny sposób krytykowania swoich żon. Wszędzie opowiadają, że to ona zrobiła go tym, czym jest. -Jean Desmarte


wielu-mężczyzna-bardzo-subtelny-sposób-krytykowania-swoich-żon-wszędzie-opowiadają-że-to-ona-zrobiła-go-tym-czym-jest
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: W Weimarze spot­ka­li się na wąskiej ścieżce w par­ku Goe­the i pe­wien kry­tyk li­terac­ki. Zo­baczyw­szy Goe­the­go, kry­tyk warknął: - Nie ustępuję dro­gi durniom. - A ja tak - od­po­wie­dział Goe­the i zszedł na bok. -Johann Wolfgang Goethe


Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: czuję subtelny oddech na szyi błądzącą dłoń po mym ciele de­likat­nie muskające usta czuję ciepło błogostan  -mydreams


czuję-subtelny-oddech-na-szyi-błądzącą-dłoń-po-mym-ciele-de­likat­nie-muskają-usta-czuję-ciepło-błogostan 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Szczęście jest jak nar­ko­tyk - uzależnia  -Ryder


szczęście-jest jak nar­ko­tyk- uzależnia 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Nos­talgia jest jak nar­ko­tyk, człowiek ciągle go zażywa wiedząc że jest szkod­li­wy, lecz cza­sem nie pot­ra­fi go od siebie odpędzić  -daniello


nos­talgia-jest jak nar­ko­tyk-człowiek-ągle-go zażywa-wiedząc-że jest szkod­li­wy-lecz-cza­sem-nie pot­ra­fi-go od siebie
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: To jest ero­tyk porno Jam le­mie­szem czystym Ty ziemią mą obiecaną urodzajną żyzną orną  -fyrfle


to jest ero­tyk-porno-jam-­mie­szem-czystym-ty-ziemią-mą obiecaną-urodzajną-żyzną-orną 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Po­całunków pył kwiatowy Do­tyk jak­by motylowy Roz­kosz ciała jest im znana Ta­ka miłość


po­całunków-pył-kwiatowy-do­tyk-jak­by-motylowy-roz­kosz-ciała-jest im znana-ta­ka-miłość-fyrflowana 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Nar­ko­tyk to tyl­ko chwi­lowy antydepresant. -Chemicals


nar­ko­tyk-to tyl­ko-chwi­lowy-antydepresant
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Kos­ma­te myśli dłoniami przeczesuje. Sub­telny do­tyk.   -Papużka


kos­­te-myśli-dłoniami-przeczesuje-sub­telny-do­tyk- 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Muśnięcie dłonią tęsknoty. Do­tyk niczym aksamit. -thrillofit


muśęcie-dłonią-tęsknoty-do­tyk-niczym-aksamit
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: tyl­ko do­tyk może mieć coś więcej ze mnie  -Rodia


tyl­ko-do­tyk-może-mieć-coś-więcej-ze mnie 
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Ma­rihuana -  Nar­ko­tyk, luz, zioło, lek -  Cud ewolucji. -fyrfle


ma­rihuana- -nar­ko­tyk-luz-zioło-lek- -cud-ewolucji
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Scep­tyk - człowiek, który się nie do­myśla niczego. -Paul Claudel


scep­tyk- człowiek-który ę-nie do­myś-niczego
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła. -Nicholas Sparks


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
Do­tyk Subtelny Jest Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye


miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok