Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty

Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Spokojem można niepokoić. -Józef Bułatowicz


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. -Konstanty Ildefons Gałczyński


aby-Świę-bożego-narodzenia-były-bliskośą-i-spokojem-a-nowy-rok-dobrym-czasem
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Śmierć jest spokojem, ale myśl o śmierci jest mącicielem jakiegokolwiek spokoju. -Cesare Pavese


Śmierć-jest-spokojem-ale-myśl-o-śmierci-jest-mącicielem-jakiegokolwiek-spokoju
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: W ciepłym klimacie najłatwiej wyrastają zimni dranie. -Anonim


w-ciepłym-klimacie-najłatwiej-wyrastają-zimni-dranie
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Kwiecie roz­kwi­ta muśnięte ciepłym słońcem ma­lu­je wiosnę  -to_tylko_łzy


kwiecie-roz­kwi­-muśęte-ciepłym-słońcem-­lu­-wiosnę 
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: ciepłym powiewem tworzą gniaz­do na głowie to skrzydła wiosny...   -Natuuś


ciepłym-powiewem-tworzą-gniaz­do-na głowie-to-skrzydła-wiosny- 
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: otu­la wnętrze ule­ga ciepłym dłonią wie­dzie w komnaty  -Cykam


otu­-wnętrze-ule­ga-ciepłym-dłonią-wie­dzie-w komnaty 
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie. -Władysław Grzeszczyk


w ciepłym-kli­macie-najłat­wiej-wy­ras­tają-zim­-dranie
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Drży ser­ce jak liść Otul ciepłym spojrzeniem Gorączka spada K.A.Sz. 21.10.2015r. -Cris


drży-ser­-jak liść-otul-ciepłym-spojrzeniem-gorączka-spada-kasz-21102015r
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Miłość nie służy tylko celom swoim, rozkosz jej własna nic dla niej nie znaczy; innych obdarza hojnie swym spokojem i umie Niebo wznieść w Piekieł rozpaczy. -William Blake


miłość-nie-służy-tylko-celom-swoim-rozkosz-jej-własna-nic-dla-niej-nie-znaczy-innych-obdarza-hojnie-swym-spokojem-i-umie-niebo-wznieść-w
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Połp Fran­ciszek satanista już się sam do te­go przyznał, że to po­miot Lucyfera, ale do was nie do­ciera ... W Wa­tyka­nie oficjalnie śpiewa Sza­tano­wi psalmy a Je­zusa przyrównuje do Al­la­ha ... nienormalny? Tak, że każdy dziec­kiem Bożym mówi, bo im o to chodzi : Je­den rząd, jed­na religia, New Wor­ld Or­der - zła strategia. Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna pełni służbę Antychrysta. Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ... prze­cież to Lucyferianie.   -Angelique Cruelty


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Sztu­ka jest wie­czną wiosną. Sztu­ka jest ciepłym wiatrem, od które­go śniegi topnieją. -Konstanty Ildefons Gałczyński


sztu­ka-jest wie­czną-wiosną-sztu­ka-jest ciepłym-wiatrem-od-które­go-śniegi-topnieją
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Celem miłości nie jest sama miłość, lecz rodzina, pierwsza komórka naturalna i konieczna, w której życie bierze swój początek i wzrost, jakby w ciepłym łonie z dala od ogromu wszechświata. -Maurice Blondel


celem-miłoś-nie-jest-sama-miłość-lecz-rodzina-pierwsza-komórka-naturalna-i-konieczna-w-której-życie-bierze-swój-początek-i-wzrost-jakby-w
Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Zegar tyka. Wszystkich. -Stanisław Jerzy Lec


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: - Za­wiodłaś się kiedyś na przy­jacielu? - zapytał. - Nie, nig­dy. Dlacze­go pytasz? - Jak to nie? A dlacze­go nie ut­rzy­mujesz kon­taktu z Karoliną? - Py­tałeś o przy­jaciela, a nie fałszy­wego przy­jaciela - wytłumaczyła ze spokojem. -Marilla


Do­tyka Ciepłym Spokojem Cytaty: Sy­met­ria: es­te­tyka idiotów. -Julian Tuwim


sy­met­ria-es­te­tyka-idiotów