Do­tyka Cytaty

Do­tyka Cytaty: Połp Fran­ciszek satanista już się sam do te­go przyznał, że to po­miot Lucyfera, ale do was nie do­ciera ... W Wa­tyka­nie oficjalnie śpiewa Sza­tano­wi psalmy a Je­zusa przyrównuje do Al­la­ha ... nienormalny? Tak, że każdy dziec­kiem Bożym mówi, bo im o to chodzi : Je­den rząd, jed­na religia, New Wor­ld Or­der - zła strategia. Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna pełni służbę Antychrysta. Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ... prze­cież to Lucyferianie.   -Angelique Cruelty


Do­tyka Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Do­tyka Cytaty: Zegar tyka. Wszystkich. -Stanisław Jerzy Lec


Do­tyka Cytaty: Sy­met­ria: es­te­tyka idiotów. -Julian Tuwim


sy­met­ria-es­te­tyka-idiotów
Do­tyka Cytaty: Pe­symis­ta: op­ty­mis­ta z prak­tyką życiową. -Julian Tuwim


pe­symis­-op­ty­mis­-z prak­tyką-życiową
Do­tyka Cytaty: Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości. -Robert Karpacz


naj­częściej-po­tyka­my ę-o próg-możliwoś
Do­tyka Cytaty: Nie do­tyka za­wiść środ­ka: do szczytów zwyk­le dąży. -Tytus Liwiusz


nie-do­tyka-za­wiść-środ­ka-do szczytów-zwyk­-dąży
Do­tyka Cytaty: Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju. -Papużka


przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju
Do­tyka Cytaty: do­tyka­nie miej­sc in­tymnych po­lega na zacho­waniu dystansu  -danioł


do­tyka­nie-miej­sc-in­tymnych-po­lega-na zacho­waniu-dystansu 
Do­tyka Cytaty: Kry­tyka to zem­sta umysłów jałowych nad twórczymi. -Maryla Wolska


kry­tyka-to zem­sta-umysłów-jałowych-nad-twórczymi
Do­tyka Cytaty: Us­ta zamarłe, Szminką krwistą spo­wite. Ero­tyka słów. -grafomanka


us­-zamarłe-szminką-krwistą-spo­wite-ero­tyka-słów
Do­tyka Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer


marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Do­tyka Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Do­tyka Cytaty: Ma­tema­tyka nie jest tak ważna, za jaką się ją uważa. -P » Terry Pratchett » Mort


Do­tyka Cytaty: w na­giej ko­biecie wiel­ka to siła bez do­tyka­nia prącie mi postawiła  -poeta wyklęty


w na­giej-ko­biecie-wiel­ka-to ła-bez-do­tyka­nia-prącie-mi postawiła 
Do­tyka Cytaty: Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo. -Paul Claudel


cha­rak­ter- zja­wis­ko-rzadziej-spo­tyka­ne-ż-bohaterstwo
Do­tyka Cytaty: Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze. -Cecelia Ahern


mo­zol­nie-sunę-przez-życie-z dnia-na dzień-ak­ceptując-to-co mnie-spo­tyka-po drodze
Do­tyka Cytaty: Po­wiadasz, że rzu­ciłam się z mo­tyką na słońce. Oni idąc z szab­la­mi na czołgi zwy­ciężyli wojnę. -Emilia Szumiło


po­wiadasz-że rzu­łam ę-z mo­tyką-na słoń-oni-idąc-z szab­­mi-na czołgi-zwy­ężyli-wojnę